yoksulluğun kadınlaşması

Facebook Twitter Google

(İng.: Feminisation of poverty, İsp.: Feminizacion de la pobreza)

Bu kavram kadınların ekonomik küreselleşmenin sonuçlarından ve daha da özel olarak kalkınmakta olan ülkelerin çoğunda uygulanan ve Uluslararası Para Fonu’nca (IMF) dayatılan yapısal uyum programlarını da kapsayan makro-ekonomik politikaların sonuçlarından erkeklere göre  olumsuz etkilendiklerine işaret eder.

Bağlam Örneği. “Dünya ekonomisindeki dönüşümler, bütün ülkelerdeki toplusal gelişme parametrelerinde büyük değişikliklere yol açıyor. Belirgin eğilimlerden biri, kadınların, ülkeden ülkeye değişmekle birlikte artan yoksullaşması. Ekonomik iktidarın paylaşılmasındaki cins eşitsizlikleri de kadınların yoksullaşmasına katkıda bulunan önemli etmenler arasında. Göçler ve göç sonucu aile yapısında meydana gelen ve özellikle birden çok etmene bağlı değişiklikler de kadınlara ek yükler getiriyor. Bu eğilimleri karşılamak için makro ekonomik politikaların yeniden ele alınması ve düzenlenmesi gerekiyor. (Dördüncü Dünya Kadın Konferansı  Eylem Platformu, paragraf 47)

“Yoksulluk ve toplumsal cinsiyet üzerine yapılan çözümlemelerin çoğu, çok sınırlı veri ve vaka araştırmalarından elde edilen varsayım ve çıkarsamalara dayanıyor. Cinsiyete dayalı yoksulluğun ölçümünde üç temel hipotezin sınanması gerekiyor: Kaynakların hane içinde adil biçimde bölüştürülmemesi, kadınların baktığı hanelerin erkeklerin baktığı hanelere göre yoksulluğa daha açık olması ve yoksul hanelerdeki kadın sayısının erkek sayısından fazla olması. (Dünya Kadınları 1995: Eğilimler ve İstatistikler, s. 129)

  • Etiketler