sahiplik 

Facebook Twitter Google

(İng.:ownership, İsp.: propiedad)

Elde tutma ya da denetleme hakkı temelinde bir kaynağı elde bulundurma. Kaynakların denetimini elde bulundurmayla kaynaklara erişim arasındaki fark önemlidir. Bir kaynak üzerinde denetim sahibi olmak, doğal olarak bu kaynağın sahipliğinden ileri gelen bir karar verme hakkına da sahip olmak demektir. Bir kaynağa erişim hakkına sahip olmak ise  yararlanma olanağına sahip olunsa da mutlaka bu kaynak üzerinde denetim sahibi olmak anlamına gelmeyebilir. Kaynaklara sahip olma, kaynaklara erişim sahibi olma,  ya da kaynakları denetleme genellikle cins temelinde eylemlerdir. Örneğin, kimi kültürlerde kadınlar çoğu kez kredi almada teminat kabul edilen büyükbaş hayvanlara hukuken sahip olma hakkından yoksundur. Gündelik temelde bu kaynakları kullansalar ve yönetseler de onlar üzerinde karar verme yetkisine sahip değillerdir.

Bağlam Örneği. “Birleşmiş Milletlere göre günde bir dolardan daha az kazanan dünyadaki en yoksul 1.3 milyar insanın yüzde 70’ini kadınlar oluşturuyor. Kadınlar dünyadaki toplam gelirin yalnızca yüzde 10’unu alıyor ve mülkiyetin yalnızca yüzde birini elinde bulunduruyorlar.” (IPS 16 Eylül 1995)

  • Etiketler