özel alan ve kamusal alan

Facebook Twitter Google

(İng.: private and public spheres; İsp.: esferas publica y privada)

Toplumun kadın ve erkek alanlarına ayrıldığı, kadınların -genellikle iktisadi olmadığı kabul edilen- özel ve ev içi alanlara, erkeklerinse -genellikle iktisadi ve politik olduğu kabul edilen- kamusal alanlara ait oldukları varsayımı. Özel alan-kamusal alan ayrımı daha çok kadınların aleyhine sonuçlanmıştır.

Bağlam Örneği. “Kadınlara karşı Her Tür Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) siyasal ve ekonomik kamusal alandan aile yükümlülüğüne kadar kadının bütün alanlarda ve gündelik yaşantının her cephesinde hak sahibi olma isteğine yanıt veriyor.” (IPS Eylül 1995)

 “ Şiddetin gerçekten de bütün siyasal ideolojileri ve ekonomik kalkınma düzeylerini boydan boya kat ettiğinin farkına  varılmasından bu yana, yatak odası küreselleşmiş ve özel alandan çıkarak kamusal bir konu haline gelmiştir.” (IPS, 14 Eylül 1995).

  • Etiketler