kürtaj

Facebook Twitter Google

(İng.:abortion, İsp.:aborto)

Ceninin anne bedeninden kasıtlı bir müdahaleyle çıkarılması (kürtaj); ya da gebeliğin ilk dönemlerinde ceninin ölüm sonucu kendiliğinden çıkması (düşük).

Birçok ülkede kendi görüşlerini kuvvet ve inatla savunan iki karşıt grup arasında süre giden kürtaj tartışmasında kadınların bedenleriyle ilgili kararları kendilerinin vermesi hakkını savunanlar bu hakkın istenmeyen gebeliklere son verilmesi, güvenli, ucuz ve yasal kürtaj hizmetine erişim hakkını da kapsadığını söylüyorlar. Kürtaj-karşıtı hareket ise, istenmeyen gebeliklere son verilmesi ya da güvenli, ucuz ve yasal kürtaj hizmetine erişim hakkına karşı çıkıyor. Kürtaj-karşıtları kürtajın yasallaştırılmasına karşılar; ancak, kimileri tecavüz ya da anne sağlığının gerektirdiği  durumlarda kürtajı kabul ederken, kimileri de hangi nedenle olursa olsun kürtaja yasal izin verilmesine karşı çıkıyor.

Kürtaj teriminin, farklı ülkelerde farklı yasal ve hukuksal karşılıkları var. Kimi ülkelerde kürtaj yasayla cezalandırılırken, kimilerinde, örneğin, aile büyüklüğünü sınırlamak amacıyla tek çocuk politikası sürdüren Çin’de, devlet kürtaj yaptırmaları için kadınlara baskı uyguluyor. Gelişmekte olan ülkelerin çoğundaysa kürtaj yasak.

Muhabir ve yazı işleri çalışanlarının haberlerin tarafsızlığına gölge düşürdüğünü göz önünde tutarak kürtaj-karşıtı tutum bağlamında  “yaşam-yanlısı” terimini kullanmaktan kaçınmaları gerekir. Bununla birlikte kürtaj-yanlısı tutumun ifadesi olarak “tercih-yanlısı” terimi kullanılabilir.

Bağlam Örneği. “Sözcü, Latin Amerika’da yasadışı olan kürtajı teşvik ettikleri suçlamasını reddederek, STK’lerin, kadın hakları eylemcilerinin istenmeyen gebeliklerin bilgi, eğitim ve aile planlamasıyla önlenmesi gerektiği görüşünde olduklarını açıkladı.” (IPS, 9 Eylül 1995)

“Bu ülkede, gebeliğin anne yaşamını tehdit etmesi gibi kimi özgül durumlarda, kürtaj yasal, ancak eski sistemin yol açtığı toplumsal dengesizlikler nedeniyle bu haktan  yararlananlar esas olarak beyazlardır.” (IPS, Eylül 1995)

“Doğu Karayipler ülkesi Barbados ile Güney Amerika ülkesi Guyana, kürtajı yasallaştırdılar. Jamaika’da, kürtaj yasal olmamakla birlikte ‘özel koşullar’da gebeliğe son verilmesine daha hoşgörülü yaklaşılıyor.” (IPS, 9 Eylül 1995) 

  • Etiketler