kız

Facebook Twitter Google

(İng.: girl, İsp.: nina)

Orta Çağ İngilizcesi’nde “gyrle” sözcüğü her iki cinsten çocukları adlandırıyordu. Sözcüğün dişi çocuk anlamında İngilizce’ye girdiğine ilişkin ilk kayıtlar 1375’e kadar gider. 1530’lardan başlayarak kız, dişi çocuğu adlandırır oldu. Aynı zamanda dişi hizmetçilere atfen de kullanılan kız sözcüğünün, bu bağlamda, kullananın üstünlüğünü ima ettiği düşünülür.  UNICEF 15 yaşına kadar dişi çocuklar için “kız çocuk” diye özgül bir terim kullanır. “Kız çocuk” terimi ilk kez Birleşmiş Milletlerce, kızların yaşama adım attıkları günden başlayarak, çocuklukları ve ergenlikleri boyunca ayrımcılığa uğradıklarını belirginleştirmek amacıyla ortaya atılmıştı.

IPS muhabir ve editörleri dişi çocuklar için kız terimini kullanmayı tercih ediyorlar.

Bağlam Örneği. “Dünyanın kimi bölgelerinde  her 100 kadına 105 erkek düşüyor. Bu farkın nedenleri arasında şunlar sayılabilir: Kadın sünneti türünden zarar verici davranış ve uygulamalar, kız çocuklarının öldürülmesine ve düşürülmesine varacak şekilde oğlanların kızlara tercih edilmesi, çocuk evliliği de dahil erken evlenme, kadınlara karşı şiddet, cinsel sömürü, cinsel taciz, beslenmede kızlara ayrımcılık uygulanması ve sağlık ve refah alanıyla ilgili diğer uygulamalar. Bu nedenlerle, ergenliğe varana kadar yaşayabilen kız sayısı oğlan sayısından daha düşük oluyor.” (Dördüncü Dünya Kadın Konferansı Eylem Platformu, paragraf 259

 “İslamcılar ayrıca belgenin kadın ve erkeklere eşit miras hakkı çağrısına da karşı çıktılar. Belgenin kız çocuğun eşit miras ve veraset hakkını onaylaması İslam ülkelerinin itirazlarıyla karşılaştı.” (IPS, Eylül 1995)

“Belgenin kız çocuğunu ele alışı çocuk tacizi, kızların fuhşa sevk edilmesi ve anlaşmalı çocuk evliliklerine karşı mücadele edenlerce büyük bir başarı olarak karşılandı.” (IPS, Eylül 1995)

  • Etiketler