kadının güçlendirilmesi

Facebook Twitter Google

(İng: empowerment of women, İsp: habilitacion de la mujer)

Kadının, önceden hiç sahip olmadığı ya da kısıtlı bir biçimde sahip olduğu hak, olanak, kaynak ve araçlara ulaşma fırsatına ve katılımda eşitliğinin sağlanması yada güçlendirilmesiyle toplumsal, siyasal ve yasal hareket olanağına kavuşturulması. Kadınla erkek arasındaki iktidar ve kaynaklara erişim farklılığı cins temelinde işbölümünün başlıca göstergelerinden biridir. (bkz.  olumlu eylem, ayrımcılık, cins temelinde iş bölümü)

Bağlam Örneği. “Kadının gelişmesinin merkezi konusu, kadının güçlendirilmesi, üretim etmenleri üzerinde erkeklerle eşit denetim sahibi kılınması amacıyla kalkınma sürecinde erkeklerle eşit yer alması ve sürece eşit olarak  katılmasıdır.” (Oxfam Cins Eğitimi Elkitabı. s.292)

“Birleşmiş Milletlere göre, 1993’de bütün dünyada sadece 6 kadın başbakan vardı. 1994 sonundaysa bu sayı tarihte görülmemiş bir yükselişle 10’a çıktı. Bununla birlikte Birleşmiş Milletler’e üye 185 ülkenin yalnızca 6’sının daimi temsilcileri kadın, ve 100’ü aşkın ülkenin parlamentolarındaysa hiç kadın milletvekili yok. 4-15 Eylül arasında gerçekleşecek Konferans’ta ele alınacak Eylem Platformu taslağı hükümetlerin yönetsel kurullar ve komitelerde cins dengesi kurulması hedefine bağlılıklarını duyurmalarını öneriyor. Taslak siyasal partilere de çağrıda bulunarak, kadınların katılımına yönelik ayrımcılığı gidermek üzere yapılarını ve çalışma tarzlarını gözden geçirmelerini istiyor.” (IPS, Eylül 1995)

  • Etiketler