hakkaniyet

Facebook Twitter Google

(İng:equity; İsp: equidad)

Cins, sınıf, ırk, etnik köken, din, bedensel engel, yaş ve cinsel tercih gözetmeksizin her kesimden insana adil ve tarafsız muamele edilmesi. Hakkaniyet eşitlikle eşanlamlı değildir. Hakkaniyet, adil deyimi gibi özneldir ve mutlaka eşitlik anlamına gelmeyebilir.

  • Etiketler