Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Habercilik İçin İlkeler Kılavuzu

Anita Ramšak  2013 Türkçe
Facebook Twitter Google

Ekvilib Institut & Institut Za Javnu Politiku Anita Ramšak 

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı medya haberciliği ilkeleri, medyanın dünyayı toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek tasvir etme ve bu sayede daha kapsayıcı, daha eşitlikçi toplumlar yaratma çabasını desteklemek üzere oluşturuldu.

İlkeler, her biri toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı haberciliğin bir veçhesine karşılık gelecek şekilde, dört bölüm olarak hazırlandı.

Bölüm 1: Medyada kadınlarla erkekleri, insan deneyimlerine ve toplumsal kompozisyona uygun şekilde, dengeli bir biçimde temsil etmek için kaynak ve haber seçimi

Bölüm 2: Klişelerden arınma yoluyla kadınlarla erkeklerin dengeli tasviri

Bölüm 3: Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı dil kullanımı

Bölüm 4: Medya kuruluşları içinde toplumsal cinsiyet eşitliği

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı habercilik yapabilmek için nelere dikkat edilmeli? Kılavuzun sonunda bu amaçla hazırlanmış pratik bir kontrol listesi bulacaksınız.