TGS’den Cinsiyet Eşitliği Rehberi: Cinsiyetçiliği Yok Sayma

Türkiye Gazeteciler Sendikası Kasım 2019 Türkçe
Facebook Twitter Google

Sendika Türkiye Gazeteciler Sendikası

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ Komisyonu, “Etik Gazetecilik İçin Cinsiyet Eşitliği Rehberi” hazırladı.

“Cinsiyetçiliği yok sayma, yapmadığını var sayma” başlıklı rehberde,  “Eşitsizliği yeniden üreten değil, eşitliğe dayanak olan bir habercilik ‘Sadece mümkün değil, aynı zamanda vazgeçilmez!” ifadesine yer verildi.

Eşitlik mücadelesi

Rehberin giriş bölümü şöyle: 

“Cinsiyetçilik, sistematik bir sorundur. Cinsiyetçilikle mücadele de sistematik bir mücadele gerektirir. Bu mücadelede görsel ve yazılı medyaya çok kritik roller düşüyor.

“Cinsiyetçilikle ve ayrımcılıkla mücadelede, yaygın olarak kabul gören klişelerin, önyargıların, varsayımların asılsız olduğunu göstermek, bunların yerine ‘gerçekleri’ ve ‘doğruları’ koymak için medyanın çok önemli bir rolü ve görevi var. Medyanın toplumun nasıl düşündüğünü, nasıl konuştuğunu etkileme gücü olduğu açık.

“Cinsiyetçiliğin ve ayrımcılığın yeniden üretilmemesi için dilimizi, anlayışımızı değiştirmeye, farkındalıklarımızı artırmaya, birbirimizden ve ayrımcılığın öznesi olanların hak mücadelelerinden öğrenmeye ihtiyacımız var. Eşitsizliği yeniden üreten değil, eşitliğe dayanak olan bir habercilik yalnızca mümkün değil, aynı zamanda vzamanda vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.

“Bu nedenle gazetecilerin öz örgütü olan Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak, sendikal mücadelemizin bir yönünün de eşitlik mücadelesi olduğunu düşünüyor, bunun sorumluluğunu taşıyoruz. Kılavuzumuz kadın ve LGBTİ+’lerle ilgili haberlerdeki “yok sayma” ve “varsayma”lara dikkat çekiyor, çeşitli cinsel yönelim, cinsiyet kimliklerine ilişkin hak odaklı haberciliğin nasıl mümkün olabileceğine ilişkin bir rehber sunuyor.”

Ayrıca, Komisyon, rehbere ek olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekmek için bir video hazırladı.