Dengeyi Doğru Kurmak: Gazetecilikte Cinsiyet Eşitliği Elkitabı

IFC & UNESCO Haziran 2009 İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Hırvatça
Facebook Twitter Google

IFC & UNESCO

Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ile mücadele amaçlı kitapçık, kadın medya çalışanlarının güncel statüsünü, eşitsizlik düzeylerini ve alanlarını irdeleyerek, haber merkezlerinde, medya kuruluşlarının yönetici odalarında ve sendikalarda eşitliği anaakımlaştıracak adımlar için öneriler sıralıyor.