Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Facebook Twitter Google

Kütüphanemizde rehberlerine yer verdiğimiz Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD), İstanbul merkezli olarak hak temelli çalışan bir sivil toplum kuruluşu. Tüzüklerinde amaçlarını şöyle açıklıyorlar: “Dernek, ataerkil sistemin baskı ve denetim araçlarından biri olan cinsel şiddetin varlığının, meşruiyetinin ve yarattığı hasarların ortadan kaldırılması için çalışmak, varolan hakların uygulanması, geliştirilmesi ve ihlallerin engellenmesi için yasal mücadele vermek ve aynı zamanda cinsel şiddete maruz bırakılmış bireyler arası dayanışmayı sağlamak amacı ile kurulmuştur.”

  • Etiketler