BMGK 1325 Ulusal Eylem Planı İçin İlk Adımlar Projesi

Facebook Twitter Google

Birleşmiş Milletler 1325 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı, silahlı çatışmaların kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri, kadınların barışın sağlanmasındaki rolü, barış ve çatışma çözme süreçlerinin toplumsal cinsiyet boyutlarına dikkat çekerek, kadınların çatışmaların önlenmesi, yönetilmesi ve çözülmesiyle ilgili ulusal, bölgesel ve uluslararası kurum ve mekanizmalarda, tüm karar alma düzeylerinde daha fazla temsil edilmelerini sağlamayı amaçlıyor. Ulusal Eylem Planı İçin İlk Adımlar Projesi, Türkiye için bu karar çerçevesinde bir Ulusal Eylem Planı yazılması amacıyla BMGK 1325 kararını sivil topluma tanıtmak, BMGK 1325 kararının ilgili ulusal politikalarda yaygınlaşması için kadınların barış ve güvenlik alanındaki rollerinin tanınmasına katkıda bulunmak amacıyla başlatılmış bir sivil inisiyatif.

  • Etiketler