Bitopya: Türkiye’nin İlk Öz-Bi+Seksüel Bir Dijital Aktivizm Alanı

Tuğçe Çınar
Facebook Twitter Google

Türkiye’nin İlk öz-bi+seksüel bir dijital aktivizm alanı olan Bitopya, kuruldu.

Feminist ve queer bir bakış açısıyla biseksüellik ve bi+ politikayı Türkiye’deki LGBTİ+ hareketin gündemine sokmayı hedefleyen Bitopya, Bi+Politika, Biseksüel Tarih, Biseksüel Sağlığı konularına ilişkin metin çevirileri ve Türkiye’den yazılarla farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

bi+ politika konusunda önemli bir rehber

Diğer ayrımcılık biçimleriyle birlikte monoseksizm ve bifobiyi kara deliğe yollamak üzere biseksüellerin ve bi+’ların silinmediği, görünmezleştirilmediği, dışlanmadığı bir evren yaratıyor. Şemsiye bir kimlik ve var olma hali olarak tanımladığımız biseksüellik ve bi+ politika konusunda önemli bir rehber ve geniş bir bilgi havuzu oluşturmayı amaçlıyor. Paylaşacağı metin ve video çevirileriyle, içerikleriyle ve haber metinleriyle frekansını geniş bir alana yaymak istiyor.

Dünyadaki bi+ politika ile Türkiye arasında köprü kurmak ve Türkiye’deki LGBTİ+ hareketinin bu konuda farkındalığını artırmayı hedefleyen Bitopya, feminist ve queer bir bakış açısıyla biseksüellik ve bi+ politikayı Türkiye’deki LGBTİ+ hareketin gündemine sokmayı dert ediniyor hatta bu politikayla harekete yön vermeyi tahayyül ediyor.

Türcülük, ırkçılıkla mücadele en temel sorumluluk

Bitopya, dominasyondan, tekelleşmeden uzak, dayanışmadan, bilgi paylaşımından, feminist ve queer etikten, bi+ politikanın devrimsel gücünden beslenmeyi arzuluyor. Monoseksizmi ve bifobiyi en büyük derdi kılarken şifasını birlikte bir yaşam alanı kurmakta görüyor ve sığınmacı/mülteci/göçmen ve yabancı düşmanlığıyla, transfobiyle, kadın düşmanlığıyla, cinsiyetçilikle, heteronormativiteyle, türcülükle ve ırkçılık/milliyetçilikle mücadele etmeyi en temel sorumluluğu olarak belliyor.

2019 yılının Aralık ayında kurulan Bitopya’da Bi+ Politika, Biseksüel Tarihi, Biseksüel Sağlığı konularına ilişkin metin çevirileri ve Türkiye’den yazılar var. Bu konulara dair farkındalık ve gündem yaratmayı amaçlıyor.

Ayrıca yurtdışında yapılan, biseksüellerin yönelimlerine dair çeşitli hikâyelerini paylaştıkları, biseksüel şemsiyesindeki varoluşlara dair farkındalık geliştirip biseksüelliğin silinmesi, hakkında yaratılan mitler ve olumsuz yargılamalarla mücadele etmeyi hedefleyen #stillbisexual kampanyası kapsamında yayınlanan videoları Türkçe altyazıyla yayınlıyor. Türkçe dilinde ve Türkiye’de ilk bi+ merkezli bir internet sitesidir. Bi+ öz dijital evren olma yolunda üretimler yaptığı için de çalışmaları LGBT+ kapsamlıdır.

Ayrımcılıkları alaşağı etmeyi hedefliyor

Bitopya, Aralık ayında kurulduğu için nefret söylemine dair spesifik bir çalışması olmamakla birlikte sitedeki içerikler bifobi ve monoseksist argüman, söylem ve zihniyeti alaşağı etmeyi hedeflemekte, bifobi ve monoseksizmle kesişen diğer ayrımcılık biçimleri, tahakküm sistemleri ve nefret söylemlerini de açığa vurarak aralarındaki bağlantıyı göstermekte, bunlarla mücadele edilmesi gerektiğini öne sürmektedir.

Bitopya, hem dijital hem de dijital olmayan özel ve kamusal alanlarda üretilen ayrımcı ve nefret odaklı söylem ve zihniyete karşı içerikler üretiyor.