Tuncel: Kadınlara karşı adı konulmamış bir savaş yürütülüyor

Evrim Kepenek 24 Kasım 2023 Türkçe
Facebook Twitter Google

Fotoğraf: Anadolu Ajansı
Sincan Cezaevi’nde tutulan mahpus siyasetçi Sebahat Tuncel “Kadınların şiddete karşı mücadeleleri aynı zamanda savaş karşıtı bir mücadele olmak durumundadır” diyor, soruyor: “Demir parmaklıklar ardından erkek ve devlet şiddetine karşı sesimizi tüm kadınlara duyurabiliyor muyuz?”