“LGBTİ+ Öğrencilerin Eğitim Hakkı Görmezden Gelindi”

Aralık 2018
Facebook Twitter Google

Eğitim Sen 2018 Yılı Sonu Eğitimde Cinsiyetçilik Raporu’nu yayımladı. Raporda, kız ve erkek çocukları arasındaki eşitisizlikler ve çocuğa yönelik cinsel istismarların arttıığına vurgu yapılıyor.

Rapordan öne çıkan detaylar şöyle:

* İlkokul düzeyinde net okullaşma oranı 2016-17’de %91,2 iken, 2017-18’de %91,5 oldu. Bu oran cinsiyete göre; kızlar için %91,7, oğlanlar için %91,4.

* Ortaokulda net okullaşma oranı 2016-17’da Türkiye genelinde %95,7 iken, 2017-18’de %94,5’e geriledi. Ortaokulda net okullaşma oranı kızlar için %94,7, oğlanlar için ise %94,3.

* 2016-17’de %82,5 olan ortaöğretimde net okullaşma oranı, 2017-18’de %83,6’ya çıktı. Bu oran Türkiye genelinde cinsiyet ayrımında önemli ölçüde farklılaşmıyor; kadınlarda %83,4, erkeklerde ise %83,8.

* 2017-18 eğitim öğretim yılına bakıldığında 14-17 yaş aralığında olup açıköğretim lisesinde okuyan 332.956 öğrenci vardır. Bu öğrencilerin yüzde 40,3’ü kadın, yüzde 59,7’si erkektir.

“LGBTİ+ Öğrencilerin Eğitim Hakkı Görmezden Gelindi” - Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Kütüphanesi

“Kadınlar erkeklere göre daha dezavantajlı konumda”

Raporda, OECD ülkelerinde erkeklerin eğitim düzeyinin kadınlardan daha düşük olduğu, Türkiye’de ise tam aksi bir durum yaşandığına dikkat çekiliyor:

*Türkiye’de 2017 yılında, eğitimden erken ayrılma oranı kadınlarda yüzde 34 iken, erkeklerde bu oran yüzde 31 olarak kayda geçti.

Türkiye’de 25-34 yaş aralığında olup lise eğitimi almamış olanların oranı, kadınlarda yüzde 47 iken, erkeklerde yüzde 42.

* Yine, OECD ülkeleri arasında, devletin eğitim kurumlarına öğrenci başına en az harcama yaptığı ülke Türkiye.

“LGBTİ+ Öğrencilerin Eğitim Hakkı Görmezden Gelindi” - Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Kütüphanesi

Genç işsizliğinde kadın-erkek uçurumu

* Türkiye OECD ülkeleri arasında ne istihdamda ne eğitimde olan 18 – 24 yaş arası kadınların oranının en yüksek olduğu ülke konumundadır. 2016-2018 verilerine göre bu oran yüzde 33.1 ile OECD sıralamasının en altında.

* OECD ülkeleri içinde ne eğitimde ne istihdamda olan 15-19 yaş aralığındaki gençlerin oranı yüzde 6 iken, bu oran 20-24 yaş arası için yüzde 16’ya, 25-29 yaş arası için de yüzde 18’e kadar artış gösteriyor.

* Ücret eşitsizliği oranları dikkate alındığında, çoğu OECD ülkelerinde kadın ve erkek arasındaki ücret farklılıklarının kapanmasının yaklaşık 50 yıl alacağı öngörülülüyor. Eğitim seviyesi arttıkça ücret eşitsizliğinin düşmesi beklenirken, Türkiye’de lise eğitimi seviyesinde cinsiyete dayalı ücret farklılığı yüzde 10’dan, yüksekokul ve üzeri eğitim seviyesi yüzde 22’ye çıkmaktadır. Bu durum, ücret eşitsizliğinin eğitim seviyesi ile açıklanamayacağını, kadın- erkek emeğine atfedilen değerle ilişkili olduğunu gösteriyor.

Çocuklara yönelik cinsel suç oranları artıyor

* 2017 yılı genelinde ve 2018 yılının ilk 6 ayında, 18 aylık bir süre zarfında 21.957 çocuk hamile olarak kayıtlara geçti.

* 2017’de çocukların cinsel istismarı hakkında açılan davalarda suç sayısı toplam 16.348’i buldu.

* Son 5 yılda devlet yurtlarından “süresiz çıkarılma cezası” almaları nedeniyle bursları kesilen öğrenci sayısının 451.

* İşbirliği anlaşmalarıyla dini vakıf ve derneklere okullarda faaliyet yapma izni veren Milli Eğitim Bakanlığı, okulların kapısını AKP Gençlik Kolları’na açtı. Trabzon Merkez Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, AKP Ortahisar Gençlik Kolları’nın düzenlediği fotoğraf sergisinin ilkokullar dâhil ilçedeki tüm okullarda tanıtılmasına izin verdiği ortaya çıktı.

* Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkede 2017 yılında gerçekleşen 569 bin 459 resmi evlilikten 23 bin 906’sını 16-17 yaş grubudur.16-17 yaş grubunda bulunan kız çocuklarının sayısı 23 bin 906.

* Türkiye’de yoksul kız çocuklarının çocuk yaşta evlenme olasılığı, varlıklı olan yaşıtlarına göre 2,5 kat daha fazla.

* Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Raporu 2017’ye göre; LGBTİ+ bireylere karşı gerçekleşen 117 nefret suçundan 23’ü çocuk yaşta LGBTİ+ bireylere karşı işlendi ve bu 23 nefret suçunun 10’u okul ortamında gerçekleşti.

  • Etiketler