KAGİDER: Her üç kadından ikisi işsiz

8 Mart 2022 Türkçe
Facebook Twitter Google

Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı basın açıklamasında Türkiye’deki kadın istihdamına dikkat çekti.

“Yetersiz seviyede”

KAGİDER’in açıklaması şöyle:

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bu yıl da toplum ve ülke olarak kadınlarımızı ekonomide, siyasette ve sosyal yaşamda hak ettikleri noktaya taşıyamamış olmanın burukluğu içinde yaşıyoruz. Pandeminin etkilerinden kurtulup yeniden sürdürülebilir ekonomik büyümeye geçmeye çalıştığımız bir dönemde kadınların ekonomiye ve hayatın diğer alanlarına katılımları ne yazık ki hâlâ çok yetersiz seviyede.

‘Sürdürülebilir sistemin anahtarı toplumsal cinsiyet eşitliği’

“İnsanlık olarak bugün karşımıza çıkan tehditlerin, yaşadığımız çevre sorunlarının, iklim değişikliğinin, sosyo-ekonomik dengesizliklerin ve jeopolitik gerginliklerin çözümü sürdürülebilirliği uygulamaktan geçmektedir. Döngüsel bir ekonominin yarattığı; adil, fırsat eşitliğinin olduğu, dezavantajlı kesimlerin görüldüğü sürdürülebilir bir sistem yaratmak zorundayız. Bu sürdürülebilir sistemin anahtarı ise toplumsal cinsiyet eşitliğidir, kadınların sürece tam katılımını sağlamaktır.

“Kadınların toplum içindeki konumu, ülkeler için gelişmişlik düzeyi göstergesidir. İstihdamdan sosyal hayata, girişimcilikten siyasal temsile kadınların katılım oranı günümüz ülkeleri için sadece bir istatistik değil, geleceğimizdir. Kadın ve erkek eşitliğini içselleştirmiş ve bunun gereğini yapmış toplumlar sürdürülebilir kalkınmanın, refahın ve demokrasinin ön koşuludur.

“Bu nedenle KAGİDER başta Hükümet olmak üzere iş dünyası, STK’lar ve siyasi partiler dâhil tüm ilgili taraflara ekonomiye ve siyasete kadınların katılımını artırmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmek için iş birliği içinde çalışma çağrısı yapıyor. Hükümet’e yönelik olarak, İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülmesi ve kadınların can güvenliğinin korunması talebimizi yineliyoruz.”

Her üç kadından ikisi işsiz

Bugün Türkiye’nin 32 milyon 383 bin kişilik çalışma yaşındaki kadın nüfusunun sadece 11 milyon 79 bini işgücüne dâhil.

Son 18 yılda kadın nüfusunda yüzde 25 artış olmasına rağmen, çalışma çağındaki kadınların işgücüne katılma oranı yalnızca yüzde 3 arttı. Kadın istihdam oranı yüzde 29,4 düzeyinde. Her üç kadından ikisi işsiz. Pandemi döneminde büyük mücadele veren ve dayanıklılık gösteren kadın girişimciler ise hâlâ ülkemizdeki girişimcilerin sadece yüzde 14’ünü oluşturuyor.

Mecliste kadın temsil oranı yüzde 17

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 480 erkek milletvekili varken kadın milletvekili sayısı 101’de kalıyor. TBMM’deki kadın temsili yüzde 17,38 oranında. Yerel yönetimlerde toplam 292.096 yöneticinin yüzde 3’ü, 3.234 belediye başkanının yüzde 0,6’sı ve 50.215 muhtardan sadece 1.085’i kadın.

Cinsiyet eşitliğinde 156 ülke arasından 133. sıradayız

Bu alanda uluslararası sıralamalarda giderek daha alt sıralara düşüyoruz. Dünya Ekonomik Forumu’nun yayımladığı Cinsiyet Eşitliği 2021 Raporu’na göre Türkiye, cinsiyet eşitliğinde dünyada 156 ülke arasından 133. sıraya geriledi. UNDP’nin yayınladığı 2019 İnsan Gelişme Raporu’nda yer alan Toplumsal Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi’ne göre, Türkiye iki sıra gerileyerek 162 ülke arasında 68. sırada yer aldı.