Kadın Koalisyonu: “Olağanüstü hal koşullarında anayasa değişikliğine hayır!”

18 Ocak 2023 Türkçe
Facebook Twitter Google

Türkiye’nin dört bir yanından kadın mücadelesi yürüten yapıların oluşturduğu “Kadın Koalisyonu” ağı “Millet İttifakı” partileri CHP ve İYİ Parti liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’e yolladıkları mektupla iki lideri de iktidar blokunun TBMM’ye getirdiği “Anayasa değişikliği teklifi”ni reddetmeye çağırdı.

TIKLAYIN-AKP’li Zengin: “Başörtüsü yasak değil. Öneriyi CHP’nin kanun teklifine karşı getiriyoruz”

Koalisyon, iktidarın 9 Aralık 2022’de TBMM Başkanlığına sunduğu Anayasa değişikliğine 24 Aralık’ta  “temelden itiraz ettiğini” hatırlattı. Kadın Koalisyonu bu açıklamasında “Oy hesabıyla başlatılıp tartıştırılmaya çalışılan Anayasa’da kılık kıyafet düzenlemesi yapılmasının kadınlara özgürlük getirmeyeceği[nin], daha çok baskı ve haksızlık getireceği[nin]açık [olduğunu]” ileri sürmüş ve “Kadınların bir kez daha siyasetin nesnesi haline getirilmesini redde[tmişti].”

“Ne giyip ne giymeyeceğimiz siyasetin konusu yapılamaz,” diyen koalisyon “Eşitlikçi olmayan aile düzeni dayatmanızı da kabul etmiyoruz,” diyerek AKP’nin TBMM’ye sunduğu “Anayasa değişikliği” kanun teklifine doğrudan karşı çıkmıştı.

İktidarın teklifi
TBMM Komisyonu’nda

Kadın Koalisyonu, ikitidarın Anayasa’da yapmak istediği değişikliğin Perşembe günü TBMM’de Anayasa Komisyonu’nda görüşülmesi öncesinde yazdığı mektupla “Millet İttifakı” liderlerine sorumluluklarını hatırlatttı.

“İstanbul Sözleşmesi’nden hukuka aykırı bir biçimde tek kişinin iradesiyle imza çeken, Anayasa’yı uygulamayan, yasalarla garanti altına alınan haklarımıza saldıran, kadınların ve LGBTİ+’ların hayatlarını ve haklarını seçim malzemesi yapmaya çalışan bir anlayışın Anayasa yapma girişimlerine asla izin vermemelisiniz.”

“Pazarlık yapmayın”

Kadın Koalisyonu, Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’e “Demokratik bir hukuk devletinde temel hak ve özgürlükler[in] hiçbir koşulda pazarlık malzemesi de referandum konusu da yapılama[yacağını]” da hatırlattı.

Seçime birkaç ay kala, bu ihtimalin de önünü kapatarak “kesin bir karşı duruş sergileme[lerini beklediklerini] yineledi.

“Anayasa değişikliğine ‘Hayır’ deyin”

Kılıçdaroğlu ve Akşener’e yazdıkları mektupta Türkiye’nin dört bir yanından seslenen kadınlar “Mevcut koşullarda ve bu koşulların yaratıcılarıyla herhangi bir Anayasa değişikliğine hayır deme[lerini]” istediklerini açıkça dile getirdiler.

Her iki lidere “toplumsal bir sözleşme olan Anayasa’yı seçimin hemen akabinde başta kadın örgütleri olmak üzere hiçbir toplumsal grubu dışarda bırakmadan birlikte yapma taahhüt[lerini] ilan etme[lerini] beklediklerini” de duyurdular.

Kadın Koalisyonu Akşener ve Kılıçdaroğlu’na mektuplarını her ikisine de içinde bulunulan koşulları yeniden hatırlatarak ve taleplerini bir tek cümleyle dile getirerek bitirdiler:

“Olağan hale gelen olağanüstü hal koşullarında herhangi bir anayasa değişikliğine hayır diyoruz!”

Kadın koalisyonu

Kadın Koalisyonu kendisini internetteki sayfasında şöyle tanıtıyor:

“Türkiye’nin dört bir yanından, birbirlerine benzeyen ve hiç benzemeyen pek çok örgüt güçlerini birleştirmek için bir araya geldi, koalisyonu oluşturdu.

Bileşenlerin birbirlerinden farklı çalışma alanları, farklı düşünceleri, farklı yöntemleri var; yani geniş bir bilgi ve deneyim birikimi. Biz bu birikimi hepimizin yararlanabileceği bir kaynağa dönüştürdük ve ortak bir hedefe yönelttik: Yerel siyaset.

“Bizim düşüncemize göre yerel siyasete katılım seçme ve seçilme haklarının kullanımıyla sınırlı değil; belediye hizmetlerinin cinsiyet eşitliğini gözetmesi, kadınların ve LGBTİ+’ların ayrımcılığa uğramamaları ve eşit hemşehriler haline gelmeleri için her türlü katılım kanalını zorlamak ve yenilerini yaratmak için mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin belediyelerle sınırlı kalmaması, kamu idaresini de kapsaması gerektiğini biliyoruz- yerel idareler pek çok durumda merkezi olandan daha erişilebilir, sesimizi duymaya daha açık.”