HDP Kadın Bildirgesini Açıkladı: Kadın Bakanlığı, Engelleri Kaldırma Bakanlığı, Kreş Hakkı

Çiçek Tahaoğlu 22 Mayıs 2018 Türkçe
Facebook Twitter Google

HDP Kadın Meclisi’nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Bildirgesi’nde Kadın Bakanlığı kurulması, kadın için baba ve kocaya bağımlı olmayan sosyal güvence ve emeklilik hakkı gibi vaatler yer aldı.

HDP Kadın Meclisi, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Bildirgesi’ni açıkladı.

Seçimlerde kadın bildirgesi hazırlayan tek parti olduğunu belirten HDP Kadın Meclisi “Kendi hayatlarımız için kendi sözümüzü söylüyoruz. HDP’li kadınlar olarak, Türkiye ve Kürdistan kadın hareketleri ile feminist hareketin onlarca yıllık mücadelesinin kazanım, birikim ve deneyimlerini sahipleniyoruz” dedi.

Bildirgede öne çıkan vaatler şöyle:

* Kadın Bakanlığı kurulması,

* 8 Mart’ın resmi tatil ilan edilmesi,

* Yetkinin tek kişide toplanmasına karşı katılımcı bir parlamenter sistem kurulması,

* LGBTİ+’lara yönelik eşitsizliğin ve ayrımcılığın önlenmesi,

* Bütçelerin savaş için değil cinsiyet eşitliği için harcanması,

* Kadın için baba ve kocaya bağımlı olmayan sosyal güvence ve emeklilik hakkı,

* Sosyal güvencesi ve geliri olmayan, boşanmış, eşi vefat etmiş ve yalnız yaşayan kadınlara yapılan sosyal destek asgari ücretten az olmayacak şekilde sosyal destek,

* Eşit, ulaşılabilir, anadilinde, cinsiyetçi olmayan nitelikli ve ücretsiz sağlık hakkı,

* Her mahalleye ve işyerlerine ulaşılabilir, ücretsiz, anadilde ve 24 saat hizmet veren kreşler,

* Eğitim müfredatını cinsiyetçi, milliyetçi içerikten arındırılması,

* Engellilere yönelik baskı ve ayrımcılıkla mücadele için Engelleri Kaldırma Bakanlığı kurulması.

Bildirgeden satırbaşları

Kadın Meclisi Seçim Bildirgesinde şu başlıklar ve ifadeler yer aldı:

Geleceğimizi saray iktidarına teslim etmiyoruz

“Bütün yetkiyi tek adamda toplayan başkanlık rejimine karşı bizler özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı demokratik güçlü bir parlamenter sistemi savunuyoruz.

Kazanımlarımızdan vazgeçmeyeceğiz

“Kadınların tepkisi, birçok defa hükümeti geri adım atmak zorunda bıraksa da AKP hükümeti iktidarda olduğu müddetçe kazanımlarımızın tehdit altında olduğunu biliyoruz. Bizleri evlilik, giyim, savaş siyaseti üzerinden bölmelerine, makbul/makbul olmayan diye ayırmalarına izin vermeyeceğiz.

Başörtümüze de etek boyumuza da kendimiz karar vereceğiz

Bizler, kadınlarla ilgili tüm sorunlara doğrudan kadınların ve kadın örgütlerinin çözüm geliştirdiği ‘Kadın Bakanlığı’nı kuracağız. Kadınların uluslararası birlikteliğinin kutlaması olan 8 Mart’ı kadınlar için resmî tatil ilan edeceğiz.

Cinsiyet eşitliğini sağlayacağız

“CEDAW ve İstanbul Sözleşmesini etkin bir şekilde uygulayacağız. Toplumsal, kültürel ve siyasal alanda LGBTİ+’lara karşı her türlü eşitsizliğin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını sağlayacak adımları atıp, eşit, özgür ve onurlu bir yaşam sürdürebilecekleri koşulları oluşturacağız.

“Kadına yönelik her türlü şiddete son

Erkek adaleti değil, gerçek adaleti hayata geçireceğiz. Artık bu ülkede kadın cinayeti davalarında “Erkeklik indirimleri” ve “kravat indirimleri” verilemeyecek.

“OHAL ve savaş için değil, cinsiyet eşitliği için bütçe

Savaşın, rantın, ekolojik tahribatın, sömürü ve cinsiyet ayrımcılığının bütçesinden kurtulup bütçeyi, eğitim, sağlık, istihdam, kadına yönelik şiddeti önlemek için harcayacağız.

“Emeğimizin hakkını koruyacağız

Kadınlar için güvenceli, insanca işler yaratacağız. Eşit işe eşit ücret alacağız. İşleri kadın işi/erkek işi diye ayıran toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümüne son vereceğiz. Erkeklerin de ebeveynlik sorumluluğunu üstlenmelerini, ev emeğini paylaşmalarını teşvik edeceğiz.

“Kadın yoksulluğuna son vereceğiz

Şartlı sosyal yardımların yerine bir yurttaşlık hakkı olarak herkese insanca yaşamasına yetecek kadar sosyal destekte bulunacağız.

“Eşit ve ayrımsız sağlık hakkı

Tüm kadınlar için sağlıkta etkin önleyici politikaların yanında eşit, ulaşılabilir, anadilinde, cinsiyetçi olmayan nitelikli ve ücretsiz sağlık hakkını güvence altına alacağız. Doğum kontrolü ve cinsel sağlık hizmetlerini yaygınlaştıracağız. Kürtaj hakkının önündeki fiili engelleri kaldıracağız.

“Konut satışı değil, barınma hakkı

Yerinde dönüşüm yapacağız ve pozitif ayrımcılık ilkesini gözeterek öncelikle kadınlar için düşük maliyetli konutlar yapacağız.

“Kreş haktır

Kadınların hem çalışma yaşamına hem de kamusal yaşama özgürce katılabilmeleri için her mahalleye ve işyerlerine ulaşılabilir, ücretsiz, anadilde ve 24 saat hizmet veren kreşler açacağız.

“Eşitlikçi eğitim mümkün

Eğitim müfredatını, ders kitapları ve diğer materyaller cinsiyetçi, eril, tekçi, merkeziyetçi, mezhepçi, militarist, milliyetçi ve şoven içerikten arındıracağız. Cinsiyetçi iş bölümüne son vermek için kız çocuklarının daha az tercih ettiği alanlarda eğitim görmelerini teşvik edeceğiz.

“Kadınlar engel tanımaz

Engelleri Kaldırma Bakanlığı ile, engelli kadınlara yönelik baskı, önyargı ve ayrımcılıkla mücadele edeceğiz.

“Ekolojik ve kadın merkezli yaşamı kuracağız

Doğal varlıkları, suları, sulak alanları dereleri, denizleri, gölleri, ormanları, meraları, yaylaları, kışlıkları, tarım alanlarını, tüm canlıların yaşam hakkını koşulsuz koruyacağız.

“Demokratik cumhuriyeti ve barışı var edeceğiz

“Tüm siyasi tutsaklar özgürlüğüne kavuşacak

“Kadın düşmanlığını kadın enternasyonali ile yeneceğiz”

  • Etiketler