“Erkek Şiddetini Cesaretlendiren Barolar Görmek İstemiyoruz”

Evrim Kepenek
Facebook Twitter Google

“Stajımın ilk günleriydi ne yaptığını anlamadım”

“Sana kimse inanmaz”

“Adliyelerde iyi yerlerde tanıdıklarım var, suç duyurun işleme dahi konulmaz diyerek beni tehdit etti.”

Cümleler, kadın avukatlardan…

Öykü isimli stajyer avukat ,17 Şubat’ta sosyal medyada avukat M.K.’nin cinsel saldırısına uğradığını açıkladı.

Öykü’nün açıklamasının hemen sonrasında başka kadın avukatlar da İstanbul Barosu’na kayıtlı M.K.’nin kendilerini taciz ettiğini, mobing uyguladığını duyurdu.

Kadın avukatların “meeto”su olarak anılan açıklamalar sonrası avukat M.K. tutuklandı.

Ama kadın avukatlar, çalışma alanlarındaki baskıların ve cinsiyetçiliğin M.K. ile sınırlı olmadığını duyurmak dahası meslektaşları ile dayanışmak istedi.

Kadın Avukat Dayanışması kuruldu. Dayanışma ilk olarak tutum belgesi açıkladı, “yargıda cinsiyetçiliğe son verin” diye seslendi.

Kadın Avukat Dayanışması, bugün de İstanbul Adliyesi önündeydi. Yargıdaki cinsiyetçiliğe dikkat çeken kadın avukatların çözüm önerilerinden biri de baroların disiplin kurularının çalışması.

“Beklemeye tahammülümüz yok”

"Erkek Şiddetini Cesaretlendiren Barolar Görmek İstemiyoruz" - Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Kütüphanesi

“Erkek adalet değil gerçek adalet” yazılı pankartı açan kadın avukatlar adına basına açıklamayı Diren Cevahir Şen okudu. Şen özetle şöyle seslendi:

“Kadın avukatlar olarak isyandayız. Kadın avukat dayanışması olarak HSK, Adalet Bakanlığı ve Barolara sesleniyoruz. Artık beklemeye tahammülümüz yok.

• Yargı organlarının, HSK ve Adalet Bakanlığının sivil kişiler, adliye görevlileri, yargı mensuplarının kadın avukatlara karşı cinsel saldırı ve cinsiyete dayalı her türlü şiddetinin etkili şekilde soruşturulmasını ve cezalandırılmasını,

• Baroların avukatların mesleğini icrası sırasında her türlü ayrımcılığı yasaklayan ve erkek avukat şiddetini önleyici meslek etik ilkeleri oluşturmasını,  cinsel saldırı ve kadına yönelik şiddet fiillerini özenle soruşturan, önleyici tedbirler alan, hızlı ve etkili yaptırımlara bağlayan bir disiplin hukuku oluşturulmasını, mevcut disiplin soruşturmalarının hızla sonuca bağlanmasını,

• Adli, idari ve disiplin soruşturmasının başlamasında “kadının beyanı esastır” ilkesinin esas alınmasını; cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığına karşı koruyucu ilkeler belirlenmesini,

• Hakim savcıların staj eğitimlerinde, Baroların Staj Eğitimi ve CMK eğitimlerinde görev alanların en az yarısının kadın olmasını,

• Hakim-savcı avukatların staj ve CMK eğitimlerinde “toplumsal cinsiyet eşitliği” ve “kadına yönelik şiddet” hakkında uluslararası sözleşmeler başta olmak üzere eşitlikçi eğitim konularının temel eğitim konuları olarak belirlenmesini, bu eğitimlerin kadın hareketinden hukukçular tarafından verilmesini istiyoruz.

Erkeklere çağrı

“Artık etek boyu ölçen hâkim, kadın tutukluya tasallut eden gardiyan, müvekkiline-stajyerine-ücretli çalışan kadın meslektaşına cinsel saldırıyı kendine hak gören avukat görmek istemiyoruz. Artık yargıda, avukat camiasında cinsiyetçi şiddeti olağanlaştıran tolerans, erkek dayanışması görmek istemiyoruz. Kadına yönelik  cinsel şiddet, işkence düzeyine varan sistematik fiziki şiddetle ilgili şikâyetleri dahi ceza soruşturmasını bekleme bahanesiyle 2 yıl boyunca raflarda bekleten, faili cesaretlendiren Baro yönetimleri, baro disiplin kurulları görmek istemiyoruz.

“Cinsel ve cinsiyet temelli her türlü şiddete maruz kalan tüm meslektaşlarımızı bu suçu cesaretle ifşaya, yargıya, baro disiplin süreçlerine taşımaya çağırıyoruz. Kadın avukat dayanışmasıyla, cinsel şiddet faillerinin hak ettiği şekilde cezalandırılmasının takipçisi olacak, tüm taleplerimizin gerçekleşmesi için ısrarcı olacak ve birlikte kazanacağız.”