Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden 6284 Bilgilendirmesi

Diyarbakır Barosu Nisan 2020 Türkçe
Facebook Twitter Google

Diyarbakır Barosu

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin (DBKHM)  yaptığı sunumlarda kadınlardan ve avukatlardan gelen sorular derlenerek sosyal medyada bir flood hazırlandı. DBKHM’nin sayfasında hazırlanan floodda 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” hakkında doğru ve yanlış bilinenler paylaşıldı.

6284 No’lu yasaya dair doğrular ve yanlışlar

* Koruyucu tedbir kararı alabilmek için şiddete maruz kaldığımı ya da kalma tehlikesi altında olduğumu delillendirmek zorundayım. (Yanlış)

*Koruyucu tedbir kararı almak için şiddete maruz kaldığımı ya da kalma tehlikesi altında olduğumu dair belge sunmak zorunda değilim. (Doğru)

* Tedbir kararı almak için harç ödemem gereklidir. (Yanlış)

*6084 sayılı kanun kapsamında yaptığınız tedbir başvuruları için harç ödemezsiniz. Harca tabi değildir. (Doğru)

* Tedbir kararı almak için ya da bir sığınma evine gidebilmek için ikametgahımın olduğu yerde başvuru yapmam gerekli. (Yanlış)

*Sığınma evine başvuru ya da tedbir başvurusunda ikametgah şartı aranmaz. (Doğru)

* Sığınma evine çocuklarım ile birlikte gidemem. (Yanlış)

*Sığınma evlerine çocuklarınızla beraber gitmenizde engel yoktur. Tek istisna 12 yaşından büyük erkek çocukları içindir. (Doğru)

* Silah teslimi tedbirini talep sadece sivilleri kapsar. (Yanlış)

*Silah teslimine ilişkin başvuru yaptığımız tedbir kararları görevinden dolayı silah bulundurmayı zorunlu kılan meslek dallarını da kapsar. Örneğin polis, jandarma silahlarını amirlerine teslim etmek zorundadır. (Doğru)

* Tedbir kararları çok geç çıkıyor. (Yanlış)

*Tedbir başvuruları ivedi işlerdendir. Diyarbakır’da başvurudan sonra 2 ya da 3 gün içinde karar verilir.

* Hakkımda gizlilik kararı aldığımda çocuklarım için gerekli olan okul kayıtta ikamet şartını yerine getiremeyeceğim. (Yanlış)

*Hakkında gizlilik kararı olan ebeveynden okul idaresi ikametgah şartı aramaz. (Doğru)

* Evli olduğum kişi benden habersiz evi satamasın veya borçlandıramasın diye tapuda ‘aile konutu şerhi’ koydurduğumda bu eşime tebliğ edilecek. (Yanlış)

*Aile konutu şerhi bırakıldığında ‘eşe’ tebliğ yapılmaz. (Doğru)

* Hakkımda kimlik bilgilerinin değiştirilmesi yahutta gizlilik kararı aldırdığımda bu karşı tarafa tebliğ edilecek. (Yanlış)

*Söz konusu tedbir kararları karşı tarafa tebliğ edilmez. (Doğru)

* Hakkımda tedbir kararı çıkarttığımda kararın çıkmasıyla beraber karar aktiftir. (Yanlış)

*Hakkımda tedbir kararı çıktıktan sonra yukarıda ki istisnalar hariç karşı tarafa tebliğ olmak zorundadır. Aksi durumda karşı tarafın ihlali tazyik hepsine tabi tutulmayacaktır. (Doğru)

* Tedbir kararını sadece evli kişiler birbirine karşı talep eder. (Yanlış)

*Tedbir kararlarının talep etmek için medeni halinizin önemi yok. Asıl kıstas şiddete maruz kalmak ya da kalma tehlikesi altında olmak. Herkese karşı herkes alabilir. (Doğru)

* Tedbir kararı almak için avukatım olmak zorunda. (Yanlış)

*Tedbir kararı için avukatını olmak zorunda değil. Bireysel başvuru yapabilirsiniz. Kolluğa gidebilir, aile mahkemesinden ya da savcılıktan, vali ya da kaymakamdan isteyebilirsiniz. (Doğru)

* Tedbir kararları en fazla 30 günlük verilir. (Yanlış)

*Tedbir kararları 6 aya kadar verilebilir. Süre bitiminde sürenin uzatılmasını talep ederseniz yahtta yeni bir karar için tekrar başvuru yapabilirsiniz. (Doğru)

* Tedbir kararı deyince medyadan bir tek uzaklaştırma kararı aklımıza geliyor. (Yanlış)

*Envai çeşitte tedbir kararı olduğu gibi kanunda yazmayan fakat ihtiyaca uygun yeni bir tedbir kararı yaratılabilir. Kimlik bilgilerinin değiştirilmesi, gizlilik, ev tahsisi, silah teslimi vs. (Doğru)

* Tedbir kararlarından iş yeri değişikliğini devlet memurları alamaz. (Yanlış)

*Bu kanunda yazan birden fazla tedbir talep edilebildiği gibi karar da verilebilir. (Doğru)

* Bir tedbir kararı aldığımda o geçerli iken farklı bir ihtiyaçtan başka bir karar alamam. (Yanlış)

*Aldığınız tedbir kararı devam ederken yeni doğan ihtiyaca yönelik başka bir karar almanız mümkündür. (Doğru)

* Ben şiddete maruz kalıyorum fakat çocuklarım da şiddet görme tehlikesi altında. Kendim için tedbir alsam çocuklarım için alamıyorum. (Yanlış)

*Sadece şiddete maruz kalan değil maruz kalma tehlikesi altında olanlarda kanun kapsamında tedbirlerden yararlanabilir. (Doğru)