Bolivarcı Venezuela’da Kadın

Ege Öztokat Kasım 2018
Facebook Twitter Google

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanı Caryl Bertho, İstanbul Üniversitesi’nde cinsiyet eşitliği, kadınların özgürleşmesi ve ekonomik kalkınması konularında konuştu.

Türkiye’deki Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin 28 Kasım Çarşamba günü düzenlediği “Bolivarcı Devrimde Kadının Rolü” başlıklı bir konferans veren Bakan Caryl Bertho “Bolivarcı Devrim kadının yüzüne sahiptir. Amaç toplumsal cinsiyet eşitliğini, farklı hareketleri destekleyen, kadınların ülke gelişmesinde liderlik rolleri oynadığı, tamamen eşit bir ülkenin oluşturulmasıdır” dedi.

“Küreselleşme özellikle kadınlara saldırıda bulunuyor”

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı’nın ilk amacının gelir eşitsizliği ile savaşmak olduğunu söyleyen Bakan Caryl Bertho, eşitlikçi bir çalışma sisteminin desteklenmesinin gerekliliği üzerinde durdu.

Bakan Bertho “Kadınlar fırsat ekonomisinin omurgasıdır. Kadınlar insan ırkını besleyendir, doğal kaynakların kapitalist olmayan kullanımının öncül yaratıcılarıdırlar. Bu nedenle küreselleşme özellikle kadınlara zalim ve vahşi bir saldırıda bulunuyor” dedi. Düşünür ve akademisyen Silvia Federici’ye gönderme yaparak emeğin özelleştirildiği kapitalizme geçiş döneminde kadın emeğinin değersizleştirildiğini vurgulayan Bakan Bertho, kadınların neoliberal ve küresel politikaların bir sonucu olarak fakirleştiğini söyledi.

“Ben Kadınım” programı

Bakan Bertho Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nin cinsiyet eşitliğini ekonomik açıdan garantiye almak, ev emeğinin ekonomiye katkılarını kabul ederek ev kadınlarına sigorta güvencesi sağlamak ve kadınların ev dışındaki ekonomik katılımını desteklemek için programlar yürütüleceğini söyledi. “Ben Kadınım” isimli bir program aracılığıyla, çalışmak ve profesyonel anlamda kendini geliştirmek isteyen kadınlara kredi yardımı yapılıyor.

Bertho genç yaşta hamilelik oranlarının yüksek olmasının kadınların sosyoekonomik durumunda ve ekonomide gerilemeye sebep olduğunu söyledi. Bu nedenle Venezuela’da Devlet Başkanı Maduro’nun bir buçuk yıl önce başlattığı “Kontrollü Doğum Planı” kapsamında Güney Amerika ve Karayipler’de yüksek olan genç yaşta hamile kalma oranlarını düşürmek amacıyla gençlere, özellikle ergenlik çağındaki kadınlara cinsel eğitim veriliyor ve onlara cinsel hakları öğretiliyor. Aynı zamanda kadınların cinsel şiddete karşı korunması ve üretim haklarının güvenceye alınması amacıyla her bölge, her il ve her köyde kadınların insan haklarını savunacak örgütler ve barınaklar kuruluyor.

“Chavez kendisini feminist olarak açıklar”

Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesini eleştiren Bertho, şu şekilde konuştu:

“Eğitim ve sağlık alanında kadınlar, özellikle ev ortamındaki kadınlar hedef alınmıştır. Kadınların toplumsal katılımı azaltılmaktadır. Kadın çalışanların işsizleştirilmesi tüm dünyada ekonominin gerilemesine sebep olmaktadır.

“Komutan Chavez 2014’te kapitalizmin oligarşi sisteminde kadınları obje olarak kullandıklarını söylemiştir ve kadınların obje olarak kullanılmasını reddetmiştir. ‘Biz devrimci kahraman kadınları öne çıkarmak istiyoruz’ demiştir. Komutan Chavez kendini feminist olarak açıklayan ilk liderlerdendir ve bu konuda öncülük yapmıştır. Bir mücadelenin, devrimin tamamlanması için kadınlara ihtiyacımız var. Devrimci kadınlarsız, onların gücü olmadan bir devrimi tamamlamak mümkün değildir.

“Günümüzde Kuzey Amerika’nın, Amerika Birleşik Devletleri’nin Venezuela’ya açtığı ekonomik savaş halkın, özellikle de kadınların sosyoekonomik durumunu etkilemiştir. Uygulanan ambargonun sonuçlarını analiz ettiğimizde bu görülmektedir. Uluslararası ticaretin zorlaştırılması gıda, ilaç gibi temel ihtiyaçların giderilmesini engellemektedir.”

Bertho sağlıklı, insancıl ve feminist bir ekonominin kurulması için atılması gereken adımları şu şekilde sıraladı:

“Toplumsal açıdan eşitliği arttırmak.

“Maaşlardaki eşitsizliği düzeltmek.

“Fiyatları stabilize etmek için organizasyonları zorlamak.

“Üretken bir ekonomi kurmak.

“Halkımız için kadınlara odaklanan koruma sistemini güçlendirmeye devam etmek.

“Ekonominin de ötesinde kültürel gelişimi güçlendirmek. Bunun için kapitalizmin ve ataerkil sistemin sunduğu şeylerden uzaklaşmak. Fikirlerin savaşıyla yeni bir sistem inşa edebilmek için ataerkil, zalim, vahşi dayatmalardan uzaklaşmak, Venezuelalılaşmayı ve cinsiyet eşitliğini, halkın özgürleşmesini sağlamak.

“Kadınların ekonomik katılımıyla ekonomiyi, politik katılımıyla yönetimi ve yargıyı güçlendirmek.

“Tüm dünya kadınlarının ataerkil kapitalist baskı sistemlerini bozmak için kardeşlik ve dayanışma ağları kurması.”

  • Etiketler