bianet’in “Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Kütüphanesi” Yayında

Çiçek Tahaoğlu 15 Mayıs 2018 Türkçe
Facebook Twitter Google

bianet’in Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Kütüphanesi’nde konuya ilişkin ulusal ve uluslararası kaynaklara, rapor, araştırma ve analizlere, haber ve söyleşilere, bianet’in Cins Bakışı Sözlüğü’ne ulaşabilirsiniz.

 

bianet, “Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Kütüphanesi”ni kurdu.

bianet’in Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı (DİHAA) Fonu’nun desteği ile iki yıldır yürüttüğü proje kapsamında kurulan online kütüphanenin açılışı dün düzenlenen konferansla yapıldı.

www.haberdetoplumsalcinsiyet.org üzerinden ulaşabileceğiniz kütüphanede, “Rehberler”, “Araştırma ve analizler”, “Haber ve söyleşiler”, “Sözlük” ve “Kaynakça” olmak üzere beş ana bölüm bulunuyor.

Kütüphanede neler var?

Rehberler bölümünde, kadınların ve LGBTİ’lerin medyada eşit ve hakkaniyetli bir şekilde tasvir ve temsil edilmelerini sağlamak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini anaakımlaştırmak için medya çalışanlarının yararlanabileceği ulusal ve uluslararası kaynaklar yer alıyor. Rehberler bölümünde “Kadın odaklı hak haberciliği”, “LGBTİ odaklı hak haberciliği” ve “Toplumsal cinsiyet odaklı barış haberciliği” alt kategorileri bulunuyor.

Araştırma ve analiz bölümü, toplumsal cinsiyet odaklı habercilik konusunda hazırlanmış raporlar, araştırmalar, akademik tez ve makalelerden oluşuyor.

“Haber ve söyleşiler” kategorisinde ulusal ve uluslararası medyada yayınlanan haberler yer alıyor.

“Sözlük” bölümünde ise Inter Press Service’in (IPS) toplumsal cinsiyet eşitliğini kurum içinden başlayarak haber üretim süreçlerine yerleştirmek için hazırladığı ve Türkiye’de de IPS İletişim Vakfı tarafından kitapçık olarak basılan “Cins Bakışı Sözlüğü”ne ulaşabilirsiniz.

“Kaynakça”da ise kütüphanede çalışmalarıyla yer alan kuruluşlarla ilgili bilgiler var.

Eliçin: Türkiye’de bir ilk

Projenin koordinatörü Öznur Subaşı, toplumsal cinsiyetin adil ve dengeli temsilinin, daha eşitlikçi, daha kapsayıcı toplumların yaratılmasına önemli katkısı olacağını vurguluyor. Online kütüphanenin tasarımını ise Ali Seçkin Karayol yaptı.

Kütüphanenin içerik tasarımını yapan ve yayına hazırlık sürecindeki editörlüğünü üstlenen gazeteci Işın Eliçin de haberdetoplumsalcinsiyet.org’un başta gazeteciler ve medya çalışanları, toplumsal cinsiyet odaklı habercilik konusuna eğilmek ve kendini geliştirmek isteyen herkes için kaynak olmasını umduğunu söylüyor.

Eliçin, bu alanda çalışanları da üretimlerini paylaşarak kütüphaneye kaynak oluşturmaya çağırıyor:

“Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda Türkiye’de de, dünyada da geniş bir literatür oluşmuş durumda. Ama toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı haberciliği destekleyip yaygınlaştıracak, medyadaki olumsuz pratikleri eleştirirken, medya çalışanlarını da hem çalıştıkları kuruluşların içinde hem de haber üretiminde eşitliğe teşvik edecek çalışmalar görece az ve yeni.

“Türkiye’den ve dünyadan örnekleriyle gazetecilik meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve akademinin bu alandaki çalışmalarına –şimdilik kısıtlı sayıda- yer verdiğimiz kütüphanemiz ise alanının ilk örneği.

“Dileğimiz, toplumsal cinsiyet odaklı habercilik konusunda üretim yapan herkesin kütüphanemize katkı sunması ve hem ürünleri hem de eleştiri ve önerileriyle haberdetoplumsalcinsiyet.org’u hepimizin yararlanabileceği etkileşimli ve geniş bir platforma dönüştürmemize destek olması.” (ÇT)

  • Etiketler