Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Türkiye Yazılı Basınında Şiddet Haberleri ve Haber Fotoğrafları

Devrim Deniz Erol 2013 Türkçe
Facebook Twitter Google

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1 Devrim Deniz Erol Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

7 Ekim ve 20 Ekim 2011 tarihleri arasında yayınlanan ve bu dönemde tiraj açısından en yüksek orana sahip Zaman, Posta, Hürriyet, Sabah ve HaberTürk gazetelerinde (Medyatava 2012) yer alan şiddet olaylarına ilişkin haberler incelenmiştir. Çalışma, kadına/erkeğe yönelik şiddet ve kadının/erkeğin uyguladığı şiddete ilişkin haber metinleri ve haber fotoğraflarıyla sınırlıdır. Metin analizinde, eleştirel söylem çözümlemelerinden yola çıkılmıştır.Fotoğrafların temsil ettiklerinin anlamlandırılmasında ise göstergebilimden yararlanılmıştır. Araştırma, nicel verilerle de desteklenmiştir. Araştırma sonuçları genel anlamda gazetelerin özellikle kadınların aleyhine sonuçlanan bir yayıncılık anlayışıyla hareket ettiklerini göstermektedir. Bu açıdan özellikle Haber Türk ve Posta gazeteleri, toplumsal cinsiyet ilişkilerinden kaynaklanan şiddet eylemlerini pekiştirici, yeniden üretici bir konum sergilemişler ve sansasyonel bir yayıncılığı benimsemişlerdir. Zaman gazetesi ise bu konuda en az haber yayınlayan gazete olarak, şiddet olaylarını görünmez kılmakta ve Türkiye’deki “kutsal” ailenin dokunulmazlığını üretmeye katkıda bulunmaktadır. Bu açıdan Zaman gazetesinin muhafazakar yayın politikası, özellikle kadın bedeni üzerinden yürütülen ve aile kurumunun kutsanmasına hizmet eden dönemin hükümet politikalarını da destekler niteliktedir.