Kadın Cinayeti Haberlerindeki Cinsiyetçilik

Songül Sallan Gül 2015 Türkçe
Facebook Twitter Google

Akdeniz İletişim Dergisi Songül Sallan Gül Prof. Dr. - Arş. Gör. , Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

“Bu makalede medyanın rolü Radikal gazetesi örneğinde ele alınmaktadır. İlk olarak dünyadaki ve Türkiye’deki görünümleriyle kadın cinayeti olgusu sosyolojik olarak değerlendirilmektedir. İkinci olarak, Radikal gazetesinde 2013 yılında yayınlanan 79 aile içi şiddet temelli kadın cinayeti haberinin haber değeri ve haber yapma biçimi sorgulanmaktadır. Kadın cinayeti haberlerinin başlık ve metinleri içerik analizi tekniğiyle değerlendirilerek, Radikal gazetesi örneğinde medyada cinsiyet temelli ayrımcılığın ve cinsiyetçiliğin izleri sorgulanmaktadır. Kadın cinayetlerini sıradan, normal ve sansasyonel haberlere dönüştüren medyanın, cinsiyetçi söylemi yeniden üretme biçimleri tartışılmaktadır.”