Kozmetik Reklamlarında Cinsiyet Rolleri

Beril Özer 30 Haziran 2021 Türkçe
Facebook Twitter Google

Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 28 - 50, 30.06.2021 Beril Özer

Tüketim ile cinsiyet rollerinin birlikte nasıl işlediğini çözümlemeyi amaçlayan araştırma, 2020 Ocak-Ekim aylarını arasında yayınlanan reklamları inceliyor. Çalışma basılı ve dijital dergilerde bulunan ve kozmetik ürünler ile birlikte insan bedenlerinin/kısmi beden resimlerinin görüntülendiği reklamları inceliyor. İçerik analizi yöntemi ile, veriler SPSS 22 programına girilerek veri analizi gerçekleştiren araştırma, cinsiyet rolleri ve reklamın içeriğinin uyuştuğunu bulguluyor.