Kadın Cinayetleri, Cinsiyet Eşitsizliği ve Ekonomik Gelişmeler Arasındaki Etkileşim: Türkiye’de Yerel Analizi

Kerimcan Kavaklı Türkçe/İngilizce
Facebook Twitter Google

Bocconi Üniversitesi Kerimcan Kavaklı

Bu analizin amacı, kadına şiddet, ve onun uç örneği olan kadın cinayetleri, dünyada ve Türkiye’de sık görülen sorunlardır. Bu sorunları yaratan faktörleri ve neden bazı bölgelerde diğerlerine göre daha çok kadının öldürüldüğünü anlamak daha etkili çözümler üretmeye yardımcı olabilir.

Literatüre katkı: Bu makalede “neden Türkiye’nin bazı bölgelerinde diğerlerine göre daha çok kadın cinayeti işleniyor” sorusunu istatistiksel yöntemlerle araştırıldı. Kadına şiddet konusunda birçok çalışma olmasına rağmen bu cinayetlerin coğrafi dağılımı inceleyen ve istatiksel metodları kullanan bir çalışma yapılmamıştır. Bu makalede kadın cinayetlerinin sıklığı ve sosyoekonomik, kültürel ve siyasi faktörler arasındaki ilişki incelendi.

Bu makalede kadın cinayetlerinin sıklığı il-yıl seviyesinde incelendi.
Analizlerde Negative-Binomial estimator (“kestirici”) kullanıldı ve il nüfusu da hesaba katıldı.
Kadın cinayetleri verisi, Bianet’in “Erkek Şiddeti Çetelesi” çalışmasından gelmekte, 2010-2017 arasını kapsamakta ve 648 gözlem içermektedir. Türkiye’de işlenen kadın cinayetlerinin tümünün olmasa bile büyük çoğunluğunun bu veri setinde yer aldığını ve bu sebeple olası eksik verilerin çıkarım hatalarına sebep olmayacağı düşünülüyor.

Analizin İngilizcesi için tıklayın.