Göç Hareketleri ve Medyada Göçmen Haberleri

Olcay Uçak Eylül 2017 Türkçe
Facebook Twitter Google

Yeni Medya Elektronik Dergi eJNM, Cilt 1, Sayı 3 Olcay Uçak İstanbul Aydın Üniversitesi

“Bu çalışma Türkiye’nin medya üzerinden toplumsal göç sorununa bakış açısını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Makale, ayrıca göçmenlerin uyum çalışmalarına uluslararası çözümler bulabilmek için medyanın toplumsal sorumluluğunu hatırlatmaktadır. Bu amaçla, yeni medya haber metinleri söylem analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. İncelenen haber metinleri ile göçmenler konusunun hükümet politikalarını ve politikacıların geleceğini belirleyebilecek kadar önemli bir soruna dönüştüğü tespit edilmiştir.”