Velayet davalarında kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet hakkında

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 16 Aralık 2022 Türkçe
Facebook Twitter Google

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

Bu rapor Birleşmiş Milletler Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet, Nedenleri ve Sonuçları Özel Raportörü’nü velayet davaları, kadına yönelik şiddet ve çocuklara yönelik şiddet konularında bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. 

Rapor’da öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralanmıştır:

  • Türkiye’de velayet davalarında “ebeveyne yabancılaştırma sendromu” suçlamaları,
  • Riskli durumlara rağmen babaya çocukları görüş hakkı verilmesi,
  • Velayet talebinin ayrılık sonrası psikolojik şiddete araç olarak uygulanması,
  • Tedbir kararlarında geçici velayet ve geçici nafakanın verilmemesi,
  • Velayet davalarında çocukların görüşlerinin alınması ve uzmanların rolü.