Üniversitelerde Trans+ Öğrencilere Yönelik Ayrımcılık Raporu

ÜniKuir 14 Ağustos 2021 Türkçe, İngilizce
Facebook Twitter Google

ÜniKuir

ÜniKuir Derneği Eşit Haklara Erişim Program Koordinatörü E. Ege Tektaş’ın hazırladığı “Üniversitelerde Trans+ Öğrencilere Yönelik Ayrımcılık Raporu” yayınlandı.

Rapor, trans+ öğrencilerin üniversitelerde karşılaştığı transfobiyi ve ayrımcılığı izlemeyi, yaşadıkları sorunları gündeme getirmeyi, karar alıcılarla birlikte çözümler ve onarıcı önlemler üretilmesini amaçlıyor.

“Hiç ayrımcılık yaşamadım” diyen öğrenci yok

Çalışma ayrımcılığın trans+ öğrencilerin günlük yaşamında sürekli bir baskıya dönüştüğüne dair bulgular sunuyor:

Araştırmaya katılan trans+ öğrencilerin hiçbirinin, üniversitelerde ne sıklıkla ayrımcılık yaşadıkları sorusuna “hiçbir zaman” ya da “çok seyrek” yanıtını vermediği görülüyor.

Öğrencilerin %53.3’ü her zaman, %37.7’si sık sık trans+’ların üniversitelerde ayrımcılıkla karşılaştıklarını düşünüyor.

Sınıflar, tuvaletler ve yurtlar trans+’ların kampüste ayrımcılıkla en sık karşılaştıkları 3 yer.

Katılımcıların sadece %8.9’u kampüste tek başınayken “her zaman” güvende hissettiğini belirtirken; kampüste arkadaşlarıyla birlikteyken “her zaman” güvende hissedenlerin oranı %31.8.