Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporu 2019-2020

Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi 2021 Türkçe
Facebook Twitter Google

Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporu, CEİD tarafından yayınlanan tematik izleme raporlarına ve izleme göstergelerine dayanarak hazırlanıyor. Rapor Türkiye’de 2019-2020 yılları arasında gerçekleşen önemli gelişmelere ulusal ve uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeyi amaçlıyor.

Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi (CEİD) tarafından daha önce yayınlanmış olan 16 tematik alan izlemesinin önemli, ortak ve zaman içinde izlenmeye değer konuları kapsayan ilk periyodik ulusal izleme raporu. Bu nedenle raporda, ülkede toplumsal cinsiyet eşitliği hayata geçirme görevi üstlenen kurumların ve politikaların, Türkiye’nin imza attığı ve uygulamayı taahhüt ettiği evrensel toplumsal cinsiyet eşitliği norm, strateji ve hedeflerine ne kadar uyabildiği saptanmaya çalışılıyor.