Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Raporu: Mevcut Durum ve LGBTİ+’lara Yönelik Ayrımcılık

ÜniKuir Derneği, SPoD 2 Kasım 2022 Türkçe, İngilizce
Facebook Twitter Google

ÜniKuir Derneği, SPoD

Raporu görüntülemek için tıkla: Türkçe / İngilizce

Üniversiteler kapsamında hak temelli bir izleme çalışması olarak  ÜniKuir ve SPoD tarafından hazırlanmıştır.

 LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Raporu’nda;

 – Ankara ve İstanbul’daki devlet üniversitelerindeki LGBTİ+’ların toplumsal cinsiyet eşitliğinde mevcut durumunu ortaya çıkarmayı,

– Üniversiteleri kurumsal olarak LGBTİ+’lar özelinde, toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi,

– Üniversitelerde LGBTİ+ hakları konusunda farkındalığı artırarak toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Raporumuza, izleme detayları ve araştırmanın bütün çıktılarının yer aldığı websitesinden erişilebilir.