Sporda Cinsiyetçilik ve Haber Metinlerinde Kadın Sporcuların Temsili

Elif Küçük Durur Türkçe, İngilizce
Facebook Twitter Google

Elif Küçük Durur Atatürk Üniversitesi Araştırma Görevlisi

Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlik yapısı, kadın ve erkek arasındaki biyolojik farlılığı esas alan, beden ve fiziksel performansın ön planda tutulduğu spor alanında da hüküm sürmektedir. Eril bir karaktere sahip olan bu alandaki kadın varlığı, hem örgütsel hem de katılım bağlamında niceliksel ve niteliksel olarak sorunlu bir yapı sergilemektedir. Bu yapı, metinlerin üretimi ve alımlanması süreçlerindeki erkek egemenliğine paralel olarak, metinde temsiliyetin de erkek egemen söylem çerçevesinde kurgulandığı spor medyası tarafından da meşrulaştırılmaktadır. Haberin yalnızca haber olmadığı, toplumsal alandaki eşitsizlik yapılarını da yeniden ürettiği savunusundan hareketle bu çalışma, kadın sporculara yönelik haber metinlerinde erkek egemen söylemi deşifre etmeyi amaçlamaktadır. Ulusal basın içerisinden tiraj oranı yüksek ve spor haberlerine ağırlıklı olarak yer veren Hürriyet, Milliyet, Sabah ve Akşam gazetelerinin belirlenen tarih aralığındaki nüshalarının örneklemi oluşturduğu bu çalışmada eleştirel söylem analizi yöntemi uygulanmıştır. Yapılan analizde, kadın sporcuların toplumsal cinsiyet rollerinin öne çıkarılarak ve estetik olma ya da olmamasına vurgu yapılarak sporcu kimliklerinin değersizleştirildiği, başarı ya da başarısızlıklarının eril dile eklemlenerek temsil edildiği sonucuna varılmıştır.

SPORDA_CINSIYETCILIK_VE_HABER_METINLERIN-dönüştürüldü