Mor Çatı Raporu: 40 bin kadının yolu Mor Çatı’dan geçti

Mor Çatı Vakfı Haziran 2020 Türkçe
Facebook Twitter Google

Mor Çatı Vakfı

Mor Çatı gönüllüleri 1990 yılından bu yana dayanışma merkezinde kadınlar ve çocukları ile dayanışma kuruyor. Bugüne kadar 40.000’den fazla kadın ve çocuk destek aldı, her gün ortalama 10 kadın telefon, mail ve yüz yüze görüşerek Mor Çatı’dan destek alıyor.

Dayanışma Merkezi çalışmalarını kadınlara yardım etmek üzere değil, şiddete karşı kadın dayanışması oluşturmak, birlikte mücadele etmek üzere sürdürüyor.

Hukuki ve psikolojik destek de sağlandı

Kadınlar Mor Çatı’ya en çok yaşadıklarını paylaşmak, sosyal ve hukuki hakları konusunda bilgi edinmek için başvuruyorlar. Arayan her kadına sosyal destek verilirken ihtiyaç duymaları halinde hukuki ve psikolojik destek ile sığınak desteği de verilebiliyor.

2019 yılında Mor Çatı’ya başvuran kadınlar ve çocuklarıyla toplam 1798 görüşme yapıldı. Kadınların büyük bir çoğunluğunun evli, 25-34 yaş aralığında olduğu ve şiddet uygulayanın ise çoğunlukla kocaları olduğu görüldü.

Atölyeler de düzenlendi

Raporda Mor Çatı’dan destek alan kadınlara yönelik şiddet biçimlerinin yanı sıra şiddetten uzaklaşmak için ihtiyaç duydukları destekler ve karşılaştıkları zorluklara dair detaylı bilgi de yer alıyor.

Mor Çatı sığınağında kalan kadınların deneyimlerine ayrılan bölümde ise şiddetin çok boyutlu etkilerini görmek mümkün.

Raporda ayrıca Mor Çatı’nın kadınlarla birebir dayanışma kurmanın yanı sıra şiddetle mücadele etmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için gerçekleştirdiği atölye, görüşme, etkinlik ve yayınlara dair bilgi bulunuyor.

29 kadın Mor Çatı sığınaklarına yerleştirildi

Rapordan önce çıkanlar:

* 944 başvurunun 780 şiddet uygulayan biliniyor.  Bunların 52 tanesinden birden çok şiddet uygulayan bilgisi alındı.

* 944 kadından 761 maruz kaldığı şiddet türleri biliniyor. 52 başvuranın birden fazla erkek tarafından şiddete, 157 başvuranın cinsel şiddete, 706 başvuranın psikolojik şiddete, 64 başvuranın ısrarlı takibe, 531 başvuranın fiziksel şiddete, 28 başvuranın dijital şiddete, 340 başvuranın ekonomik şiddete, 4 başvuranın flört şiddetine maruz kaldığı kaydedildi.

* 397 kişi sığınak, 401 kişi hukuki destek, 93 kişi psikolojik destek, 106 sosyal yardım desteği talep etti.

*Sığınak ihtiyacı olan kadınlardan 29’u Mor Çatı sığınaklarına yerleştirildi.