LGBTİ+’lara Yönelik Kapsayıcı ve Olumlayıcı Sosyal Hizmet Uygulaması

SPOD Eylül 2021 Türkçe
Facebook Twitter Google

SPOD

SPOD’un Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırladığı “LGBTİ+’lara Yönelik Kapsayıcı ve Olumlayıcı Sosyal Hizmet Uygulaması” kitabı çıktı.

Türkiye’deki sosyal hizmet mesleği ve uygulamasının LGBTİ+’ları kapsamadığını belirten kitap, LGBTİ+’ların farklı yaşam dönemlerine ilişkin ihtiyaçlarını ve sorunlarını anlayarak sosyal ve duygusal refahlarını artırmaya yönelik uygulamalar öneriyor.

Kitap sosyal hizmet uzmanlarının kendi sınırlarının farkına varmasını amaçlıyor. Çünkü kapsayıcı ve olumlayıcı hizmet için uzmanların müracaatçıların farklılıklarına ilişkin açık bir perspektifi benimseyerek kendi önyargılarının farkında olmaları ve buna karşı koymaları gerekebiliyor.

Güçlendirme ve Uyum Sağlama

Güçlendirme yaklaşımını açıklayan kitap LGBTİ+’ların olumlu bir benlik kavramı geliştirmelerine, ihtiyaçlarını ve haklarını bilerek bunları savunmalarına ve daha geniş toplumda sosyal adalet için çalışmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Uyum sağlamak için sosyal hizmet uzmanlarının LGBTİ+ müracaatçılarla nasıl ilişki kurduğunun düşünülmesi öneriliyor. Örneğin:

  • Hizmet verdikleri kurum ya da kuruluşlar (ofisler, odalar vb.), LGBTİ+ kitapların, broşürlerin, dergilerin, sembollerin ve diğer bilgilerin yer almasını hoş karşılıyor mu?
  • Karı/koca yerine partner ifadesi kullanılıyor mu?
  • Cinsel tercih yerine cinsel yönelim ifadesi kullanılıyor mu?
  • Homoseksüel terimi yerine eşcinsel, lezbiyen ya da gey kavramı kullanılıyor mu?
  • Cinsiyet değiştirme ifadesi yerine cinsiyet uyum süreci ifadesi
    kullanılıyor mu?

Bir kavram sözlüğü de içeren kitap ruh sağlığı alanında var olan mitlerle ilgili detaylı açıklamalar da içeriyor.