Kadın Örgütlerinin İnterneti Alternatif Medya Olarak Kullanımı Üzerine Bir İnceleme

Banu Terkan Türkçe, İngilizce
Facebook Twitter Google

Banu Terkan

Yeni medya; iletişime katılan taraflar arasında eşanlı, karşılıklı ve çok boyutlu etkileşim olanakları sunması nedeniyle geleneksel medyadan pek çok açıdan farklılık göstermektedir. Yeni medya sahip olduğu özelliklerle bir yandan belirli egemenlik ilişkilerinin yeniden üretilmesine hizmet ederken, bir yandan da demokrasinin gelişmesine, bireyin kamusal alana etkin olarak katılımına destek sağlamaktadır. Özellikle muhalif grup ve hareketler, toplumda ikincilleştirilen sınıflar seslerini duyurmak, seslerini duyurmada gerek duydukları mekanizmalara işlerlik kazandırabilmek için egemen medyanın dışında alternatif bir medyaya ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çalışma kadının kamusal alanda var olma, cinslerarası eşitsiz politikaların önüne geçebilme, toplumsal cinsiyet mekanizmalarının hayatın her alanında etkisini göstermesinin sonucu olarak ortaya çıkan hak ihlallerini sorunsallaştırmada alternatif medyanın katkısına odaklanmaktadır.

Her ne kadar iletişim teknolojileri, toplumsal cinsiyet ideolojisi ile biçimlenmiş olsa da, yeni medya kadınlar açısından aynı zamanda bir mücadele alanıdır ve egemen medyanın, cinsiyet temelli kadın temsil ve söylem biçimlerinin dışında kadınların dolayımından geçerek üretilen kadın söyleminin görünürlük kazanmasına olanak tanımaktadır