Göstergeler Aracılığıyla Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hak Temelli İzleme Kılavuzu

CEİD 2021 Türkçe
Facebook Twitter Google

CEİD

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği, “Göstergeler Aracılığıyla Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hak Temelli İzleme Kılavuzu”nu yayınladı.

Çalışma, toplumsal cinsiyete duyarlı veri temelli bir izlemede kullanılabilecek göstergelerin nasıl üretildiğine ilişkin bilgi sunuyor ve göstergelere ilişkin örnekler içeriyor. Kılavuz hak temelli izlemenin toplumsal cinsiyet ile ilişkisinin kurulması ve göstergelerin nasıl ve hangi veri kaynaklarından elde edileceğine dair bilgi sunmayı amaçlıyor.

CEİD’in toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna ilişkin 16 tematik alandan CEİD-TCE İzleme Raporu’nda yer alan seçilmiş göstergelere yer veriliyor: “istihdam”, “gelir, yoksulluk ve sosyal adalet”, “eğitim”, “bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinleri”, “kentsel haklar ve hizmetler”, “kadın mülteciler”, “insan/kadın ticareti”, “kadınlara yönelik şiddet”, “çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler”, “sağlık”, “spor”, “medya”, “siyasal kararlara katılım”, “adalete erişim”, “erkeklik ve erkeklikler” ve “din hizmetlerine erişim”.