2. Uluslararası Ayrımcılık Konferansı bildirileri yayımlandı

Eşitlik Forumu Mayıs 2021 Türkçe
Facebook Twitter Google

Eşitlik Forumu

Eşitlik Forumu, 2. Uluslararası Ayrımcılık Konferansı’nda sunulan bildirileri kitaplaştırarak yayımladı. Konferans, çevrim içi olarak 24 – 25 Ekim, 31 Ekim ve 7 – 8 Kasım 2020 tarihleri arasında 3 hafta sonunu kapsayan oturumlar şeklinde gerçekleşti.

Konferans bildirileri, Türkiye’de ayrımcılık mücadelesine katkı sunmak ve araştırmacılar için bir kaynak olmak amacıyla kitaplaştırıldı. Kitapta ırkçılık, ayrımcılık, nefret söylemi ve medya, din-inanç ayrımcılığı, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ayrımcılığı, engellilere yönelik ayrımcılık, vatandaş olmayanlara yönelik ayrımcılık, yaş ayrımcılığı ve ayrımcılık karşıtı aktivizm konularında sunum metinleri yer alıyor.

Ayrımcılık, nefret söylemi ve medya

Ayrımcılık, Nefret Söylemi ve Medya bölümünde Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu’un “Medyada Ayrımcılık: Ötekileştirme ve Nefret Söylemi”, Doç. Dr. Hatice Çoban Keneş’in “Günümüz Yeni Irkçılığını Anlamak: Güncel Örnekleriyle Türkiye Medyasında Yeni Irkçı Söylemler”, Faruk Bildirici’nin “Siyasetin Dilinin Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcılığa Etkisi” çalışmaları yer alıyor.