Etiketler: LGBTİ+ öğrenciler

Beyza Kural, Burak Özçetin

Mayıs 2023

Türkçe

Bu medya gözlem raporunun ilk iki bölümünde öğrencilerin gerçekleştirdikleri etkinlikler, düzenledikleri basın açıklamaları ya da katıldıkları eylemler nedeniyle sıklıkla “din düşmanları ve “terörist” olarak tanımlanarak hedef gösterilmelerine dair örnekleri inceleniyor. Üçüncü bölümde ise doğrudan varoluşları üzerinden hedef gösterilen LGBTİ+ öğrencilere dair haberlere yakından inceleniyor.

28 Ocak 2021

Türkçe

ÜniKuir, “Üniversiteli LGBTİ+ Öğrenci Toplulukları” raporunu yayınladı. Türkiye’de 48 üniversiteden yüz LGBTİ+ öğrencinin katıldığı anket sonuçlarını bulgulayan rapora göre LGBTİ+ öğrencilerin yüzde 56’sı üniversitede kendini yönelimi/cinsiyet kimliği sebebiyle güvende hissetmiyor. Rapora göre LGBTİ+ öğrencilerin yarısından fazlası yönelim/kimliklerini ayrımcılığa uğramamak için açıklamıyor. Ekonomik şiddet Rapora göre üniversite öğrencileri ekonomik şiddetle de karşı karşıya kalıyor. LGBTİ+ öğrencilerin […]