sivil toplum

Facebook Twitter Google

(İng. : civil society; İsp.: sociedad civil)

Çok yaygın ve değişik  hükümet dışı örgüt ve kuruluşlarda örgütlenen ya da bunlara katılanlar için kullanılan bir kalkınma terimi. Bu örgüt ve kuruluşlar arasında sendikalar, kitle örgütleri, kadın dernekleri, feminist gruplar, akademik kurumlar, araştırma kurumları, kooperatifler, yerel  mahalle toplulukları, meslek birlikleri, dinsel gruplar, gençlik örgütleri, kültürel gruplar, ve kâr amacı gözetmeyen örgütler yer alıyor. Siyasal kurumlar ve partiler sivil toplum içinde sayılmıyor.

Bağlam Örneği. “Hükümet dışı sektör, özellikle kadın örgütleri ve feminist gruplar gitgide güçlenerek değişimin itici gücü haline geliyor. Sivil toplum kuruluşları kadınların lehinde değişiklikler sağlayan yasa ya da mekanizmaların geliştirilmesinde önemli bir savunuculuk rolü üstlendiler.” (Dördüncü Dünya Kadın Konferansı, Eylem Platfromu, paragraf 26)

  • Etiketler