kadınlara yönelik şiddet, ev içi şiddet

Facebook Twitter Google

(İng.: violence against women, domestic violence; İsp.: violencia sexual, violencia domestica)

Kadınlara yönelik şiddet aşağılama ve ekonomik baskıdan bedensel saldırı ve vahşete kadar uzanır. Kadınlara yönelik ev içi şiddet ise erkek arkadaşları, koca, baba, kardeş, amca, ya da hane halkı içindeki diğer erkekler tarafından uygulanan şiddeti kapsar. Kadınlara yönelik her tür şiddete her ülke ve kültürde rastlanır.

Bağlam Örneği. “Medyada kadınlara yönelik şiddet imgelerine yer verilmesi, özellikle ırza geçme ve cinsel köleliğin yanı sıra kadın ve kızların pornografi de dahil seks nesneleri olarak görüntülenmesi  bu şiddetin varlığını sürdürmesine katkıda bulunan etmenler arasındadır…” (Dördüncü Dünya Kadın Konferansı Eylem Platformu, paragraf 118)

“Şili, Meksika, Papua Yeni Gine ve Kore’de yapılan araştırmalar evli kadınların en az üçte ikisinin ev içi şiddete maruz kaldığını gösteriyor. Almanya’da her yıl ev içi şiddete maruz kalan kadın sayısının dört milyona vardığı sanılıyor.” (İnsani Kalkınma Raporu 1995, s. 7)

“Garrido, ev içi şiddete ilişkin duyurunun insanların konuyu gerçekte olması gerektiği gibi, tıpkı bir insan hakları konusu olarak görmelerine yardımcı olacağını söyledi.” (IPS, 2 Haziran 1995)

“Avusturya’nın kadından sorumlu devlet bakanı Helga Konrad ülkesinin ev içinde şiddete karşı bir yasa çıkartmayı, cinsel eğitim programlarını geliştirmeyi, cinsel tacizin koğuşturulmasını kolaylaştırmayı ve kadın ticaretine karşı harekete geçmeyi düşündüğünü söyledi.” (IPS 1995)

  • Etiketler