Cinsel Taciz ve Şiddet Politika Belgesi yayında

Facebook Twitter Google

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin hazırladığı Cinsel Taciz ve Şiddet Politika Belgesi yayınlandı.

“Dernek muaf değil”

“Basit Cinsel Taciz”,  “Nitelikli Cinsel Taciz”, “Süreğen Cinsel Taciz” kavramlarına dair geniş bilgilere yer verilen Belge, derneğin web sayfasından erişime açıldı. 3 temel başlıktan oluşan Belge’nin girişinde şöyle deniyor:

Cinsel şiddet cinsellikle değil, güç ve otorite ile ilgilidir. Hiçbir ortam bu güç dinamiklerinden muaf olmadığı gibi Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD) de cinsel şiddetten muaf değildir. Toplumsal değişim ve dönüşümün gerçekleşebilmesi için her bireyin şiddetin uygulayanı ya da maruz bırakılanı olabileceği gerçeği ile yüzleşmesi ve bireysel davranışları ile ilgili sorumluluk alması elzemdir.

“Cinsel şiddet; cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği fark etmeksizin tüm ilişkilerde ortaya çıkabilir. Bu sebeple, bir süredir faaliyetlerimize ara vererek;
• Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin cinsel şiddet ve tacize karşı kurumsal politik yaklaşımını ortaya koymak,
• Dernekte gerçekleşebilecek cinsel taciz ve şiddet durumlarını takiben izlenecek, eşit ve adil yaklaşımla uygulanabilir, net ve güncellenebilir bir yönerge sunmak,
• Cinsel şiddet ve/veya tacizin bildirim sürecinde ve sonrasında derneğin ve kişilerin sorumluluklarını belirlemek,
• Dernek mensupları (çalışanlar, üyeler, gönüllüler ve stajyerler) için güvenli alan oluşturmak ve tarafların haklarını bilmesini sağlamak
• Şiddet davranışlarının yaşanmaması ve tekrarlanmaması için koruyucu-önleyici ve onarıcı bir araç sunmak için hazırladığımız Cinsel Taciz ve Şiddet Politika Belgesini web sitemizden okuyabilirsiniz.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği hakkında

Dernek web sayfasında kendisini şöyle anlatıyor:

Dernek, 2009- 2013 yılları arasında Cinsel Şiddete Karşı Kadın Platformu’nda yürütülen çalışmalardan, trans aktivist Ali Arıkan’ın deneyim, araştırma, yazılarından ve kişisel birikimlerimizden beslenerek bugünkü halini aldı.

Bizler; feminist, lgbtiqa+, ekoloji ve hayvan özgürlüğü hareketlerinde, çocuk ve göçmen hakları örgütlenmelerinde ve bu alanlardaki platformlarda aktif olarak yer almış/almaya devam eden; ikili cinsiyet sistemini sorgulayan, çeşitli cinsel yönelimlerden trans-natrans kadınlar, trans erkekler ve kendine cinsiyet atfetmeyen bireyleriz. Kuir tahayyülü, feminizmleri, dayanışmayı, kolektif üretimi savunan anti-hiyerarşik bir örgütlenmeyiz.