Elmalı Davasının gösterdikleri: Medya çocukları yeniden istismar ediyor

Cihan ÇELİK, Hilal TOK 11 Temmuz 2021 Türkçe
Facebook Twitter Google

Elmalı davasının ardından çocuk istismarının medyada ele alınışı çokça eleştirildi, çocukların kimliğini açığa vuracak biçimde yapılan teşhirler, olayların ve davaya ilişkin delillerin, ses kayıtlarının ortaya dökülmesinin çocuklar için yeni bir hak ihlali olduğu dile getirildi uzmanlarca. Çocuk istismarını gündemleştirirken medyanın aceleci ve sorumsuzca yaklaştığını düşünenlerden biri de Doç. Dr. Esra Arsan. Arsan, gazetecilerin bu tür olayları habere dönüştürürken öncelikle çocukların korunmasına dikkat etmesi gerektiğini söylüyor. Böylelikle istismara maruz kalan çocuğun bir de medya tarafından tekrar örselenmeyeceği ve istismar edilmeyeceğini görüşünü savunuyor.

‘HABERCİLİKTE ESAS, VERİLECEK ZARARI EN AZA İNDİRMEKTİR’

Medyanın çocuk istismarı haberlerine yaklaşımına dair izlenimleriniz nasıl?

Medyanın çocuk istismarı haberlerine bakışı aceleci ve sorumsuzca. Çocuk istismarı meselesi, bireyler, aile, toplum ve devletin içine dahil olduğu karmaşık bir mesele. Çocuk istismarı olayları, her gün bir başka yerde meydana gelen münferit olaylar değil ve bu olayların toplumdaki fakirlik, işsizlik, ailelerin devlet desteği almaması ve şiddet döngüsüyle doğrudan ilgisi var.

Çocukların güven içinde ve sağlıklı yetişecekleri toplumsal atmosferin olmadığı ve devletin aile-çocuk üzerinde koruyucu denetiminin sağlanmadığı ülkelerde, çocuk istismarı daha kolay ve yaygın hale geliyor. Bu nedenlerle, gazeteciler bu tür olayları habere dönüştürürken öncelikle çocukların korunmasına dikkat etmeliler. Bu şekilde, istismar edilmiş olan çocuk, bir kez de medya tarafından istismar edilmemiş olur.