Medyada Cinsiyete Dayalı Ayrımcılıkla Mücadelede İzleme Grupları

Mehmet Erdoğan 2011 Türkçe
Facebook Twitter Google

T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezi Mehmet Erdoğan

“Çalışma ile MEDİZ’in faaliyetlerinin genişleyerek devam etmesinin ve toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışan tüm kuruluşların konuya önem verip konuyu gündemlerine almalarının medyada cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadelede kilit bir role sahip olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. “