Kesişen Yollardan Daralan Alanlara: Türkiye’de Kadın ve LGBTİ+ Örgütlerinin Barış Mücadelesi

DEMOS Eylül 2021 Türkçe, İngilizce
Facebook Twitter Google

DEMOS

Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği (DEMOS) “Kesişen Yollardan Daralan Alanlara: Türkiye’de Kadın ve LGBTİ+ Örgütlerinin Barış Mücadelesi” araştırma raporunu yayınladı.

Güley Bor, Güneş Daşlı ve Nisan Alıcı‘nın yazdığı araştırma raporunda, Türkiye’de barış mücadelesi yürüten kadın ve LGBTİ+ örgütlerinin barış anlayışlarını ve mücadele pratiklerini, Türkiye’de Kürt sorununa dayalı çatışmanın barışa evrilmesi için gerçekleşmiş çözüm sürecini merkeze alarak inceleniyor.

Araştırmacılar, rapor ile hem toplumsal cinsiyet ve barış ilişkisi çerçevesinde önemli buldukları bazı kavramları tartışıyor, hem de barış umudunun en yoğun olduğu döneme toplumsal aktörler gözünden bakarak ileride oluşabilecek süreçler için bir kayıt bırakmayı hedefliyor.