Kaos GL, BM’nin LGBTİ+ Hakları Raporunu Türkçeleştirdi

Kaos GL Ocak 2020 Türkçe
Facebook Twitter Google

Kaos GL

Kaos GL Derneği, Birleşmiş Milletler (BM) bağımsız uzmanının Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliğine Dayalı Şiddet ve Ayrımcılığa Karşı Koruma Üzerine raporunu Türkçe’ye çevirdi.

Bağımsız Uzman Victor Madrigal-Borloz’un Temmuz 2019’da BM Genel Kurulu’na sunduğu raporda ayrımcı yasaların ve sosyokültürel normların lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve çeşitli cinsiyetlerden kişileri eğitim, sağlık, barınma, çalışma hayatı ve diğer alanlarda nasıl marjinalize ettiği ve dışarda bıraktığı inceleniyor.

Kaos GL’de yer alan habere göre, raporda Bağımsız Uzman, bu haklara dahiliyet ve bu hakların erişimi konularına kesişimsellik merceğinden bakıyor ve dışlama ve marjinalleştirmeye yol açan bileşik ayrımcılığı analiz etmektedir. Ayrıca; dışlanma döngüsünün kırılmasını sağlayan farklı alanlardaki liderlerin benzersiz rolünü vurguluyor ve şiddet ve ayrımcılığı körükleyen yanlış anlamalar, korkular ve önyargılar üzerinde olumlu bir etkiye sahip olan kapsayıcı bir toplum ve etkili devlet önlemlerinin insanların şiddet ve ayrımcılığa karşı korunmasını nasıl sağladığını tartışıyor.

“Umut verici yaklaşım”

Kaos GL İnsan Hakları Program Koordinatörü Murat Köylü bu raporun Türkçeleştirilmesinin önemini vurguladı:

“Türkiye gibi cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı şiddet ve ayrımcılığın yoğun yaşandığı bir ülkede bu rapor çok önem taşıyor. Birleşmiş Milletler tarihinde LGBTİ+ hakları ve hakların korunması bağlamındaki en kapsamlı metin olma özelliği taşıyan bu metni Türkçeleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Raporun tek boyutlu bir kimlik anlayışına indirgenmiş bir ‘ayrımcılık ve şiddet’ perspektifinin ötesine geçip kesişimsellik ekseninde yaşlı, göçmen, genç, engelli LGBTİ+’ların cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği haklarına vurgu yapması yeni ve umut verici bir yaklaşım. Umuyoruz ki bu raporda vurgulanan konular şiddet ve ayrımcılığın engellenmesi konusunda mücadeleye katkı sağlar.”