Kaos GL 2022 MEDYA İZLEME RAPORU

Kaos GL Derneği Mart, 2023 Türkçe
Facebook Twitter Google

Kaos GL Derneği

Rapor’da, yazılı basında LGBTİ+’larla ilgili yayınlanan 4291 haber, köşe yazısı ve söyleşi inceleniyor. Çıkan bazı sonuçlar şöyle:

  • 2022’de yazılı basında LGBTİ+’lara ayrımcılık, nefret söylemi ve önyargı rekor seviyeye ulaştı. Yazılı basındaki haber ve köşe yazılarının yüzde 66’sında LGBTİ+’lar ya “ahlaksız”, ya “suçlu”, ya “sapkın” ya da düşman olarak gösterildi.
  • 2022’de LGBTİ+ düşmanlığına damgasını vuran nefret mitingleri ve Anayasa değişikliği tartışmaları, basının da nefret üretme bahaneleri oldu. Gazete sayfalarındaki haber ve köşe yazılarının yarısından fazlasında (yüzde 55), muhabir ve köşe yazarları LGBTİ+ derneklerinin kapatılması için çağrı yaptı.
  • Bütün metinlerin yüzde 33’üne tekabül eden 1453 metinde nefret söylemi üretildi.
  • Gazeteler LGBTİ+ toplumuna ve örgütlerine 1867 kere “suçlu”, 1674 kere “ahlaksız”, 1338 kere “sapkın”, 853 kere “hasta” ve 986 kere “günahkâr” dedi.
  • Yazılı basındaki toplam 4291 metnin sadece yüzde 34’ünde LGBTİ+ hakları gözetildi.
  • LGBTİ+ haklarını gözeten haber ve köşe yazılarının yarısı, ayrımcılık ve nefret söylemi gibi hak ihlallerinin haberleştirilmesinden ibaretti. Nefret söylemi ve ayrımcılık içeren haberler haricinde LGBTİ+’lar, ancak bir nefret saldırısı ya da ayrımcılığa maruz bırakıldıklarında gazete sayfalarında kendisine yer bulabildi.
  • LGBTİ+’larla ilgili 4291 haber ve köşe yazısının sadece 50’sinde LGBTİ+ örgütleri haber kaynağıydı.
  • LGBTİ+’lar medyada hayatları, iradeleri ve hakları olan özneler olarak temsil edilmek yerine; deyim yerindeyse üzerine konuşulan bir “sorun” olarak yer almaya devam etti.