Çıtayı Yükseltmek: 2000-2019 Yılları arasında Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Performansı

CEİD, UNDP 2 Mart 2022 Türkçe, İngilizce
Facebook Twitter Google

CEİD, UNDP

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP)  hazırladığı “Çıtayı Yükseltmek: 2000-2019 Yılları arasında Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Performansı – UNDP İnsani Gelişme ve Toplumsal Cinsiyet Gelişme Endekslerine dayalı hak temelli bir analiz” raporunun özeti ve infografiği yayımlandı.

“Toplumsal Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi” geriledi

Rapora göre Türkiye’nin İnsani Gelişme Endeksi (İGE) 2000’de 0,660’tan 2019’da 0,820’ye çıkarak yüzde 24,1 oranında arttı.

Bu dönemde İGE kadar hızlı olmamakla birlikte Toplumsal Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi (TDGE) de arttı. İlk olarak 2000’de 0,847’den 2016’da 0,93’e yükselen TCGE, 2017’de durağanlaştı ve sonrasında geriledi.

Rapor yoksulluk, sağlık, eğitim alanlardaki eşitsizlikleri de detaylı olarak bulguladı.