Ankara Yerel Basın Alanında Çalışan Kadın Gazetecilerin Gazetecilik Mesleğine Bakışı Üzerine Araştırma

Betül Sacal 2018 Türkçe, İngilizce
Facebook Twitter Google

Betül Sacal

Bu araştırma, kadın gazetecilerin yerel basında yer aldıkları pozisyonları ve gazetecilik mesleğine bakışlarını göstermek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan veri toplama yöntemi, nitelbir veri toplama tekniği olan derinlemesine görüşme yöntemidir. Bu yöntemle gazetecilik mesleğinde üst ve alt düzeydeki kadın gazetecilerin saha deneyimleri ve profesyonel bakış açıları hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında 2016 yılı Ocak ve Nisan ayları arasında yalnızca Ankara’da bulunan belirlenmiş yerel basın kuruluşlarında, yaygın günlük gazetelerin Ankara eklerinde, Ankara’da bulunan belediyelere bağlı basın organlarında ve ulusal kuruluşların Ankara Şubelerinin basın ofislerinde çalışan kadın gazeteciler ile görüşmeler gerçekleştirildi. 

  • Etiketler