Etiketler: Cinsiyet Eşitliği

Evrim Kepenek

Ankara’da Kriz Merkezi’nde çalışanların %97’si kadınlardan oluşuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, evlere temizliğe giden kadın işçilere ve emeklilikte yaşa takılanlara (EYT’lilere) nakit ve gıda yardımı programları uyguladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Koronavirüs ile mücadelede alınabilecek bireysel önlemlere ilişkin Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça ve Kürtçe olmak üzere 5 dilde bilgilendirici animasyon hazırladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, başvuruda bulunan […]

Evrim Kepenek

“Bir erkek aday değerlendirilirken medeni durumu, çocuk sayısı, iş yoğunluğu ile ilgili yapılmayan sorgulamalar kadın adaylar için yapılıyor.” “Kişisel olarak tüm bu eşitsizliklere karşı sorumluluk alarak mücadele etmem gerektiği noktasındayım.” “Kadın mücadelesinin bu denli güçlü olduğu baromuzda yönetim kademesinde kadın temsiliyetinin düşük olması beni aday olmaya iten birincil duygu….” “Diyarbakır Barosunun yüzlerce kadın üyesi olmasına […]

WIN GRUP - BAREM ARAŞTIRMASI

Mart 2020

Türkçe

Barem ve global ortağı WIN, kadın erkek eşitliği konusundaki kişisel görüşlerin incelendiği önemli bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma, birçok ülkede özellikle politika ve iş dünyasında kadın erkek eşitliğinden pek de söz edilemeyeceğini gösterdi. Barem’in basına gönderdiği bilgilendirmede, bu araştırmaya göre, dünya genelinde kadın-erkek eşitliği 10 üzerinden 6 puan bile alamıyor (5.8). Türkiye’nin puanı daha da düşük 5.0 […]

Haziran 2017

Türkçe

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, geleneğin ve dinin baskın olduğu ataerkil kültürlerde önemli sorun alanlarından biridir. Sorunun çözüm yollarından biri kadınların, gündelik yaşam deneyimleri içerisinde maruz kaldıkları ayrımcı ve baskıcı tutuma karşı güçlendirilmeleridir. Bu araştırmada, kadınların medya kullanım tercih ve sıklıklarının belirlenmesi, söz konusu tercihler ile toplumsal cinsiyet eşitliği tutumları arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Manisa kent […]

Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KSGM

2008

Türkçe

Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KSGM tarafından AB ile uyum çalışmaları çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Eylem Planı 2008-2013 için hazırlanan çalışmada kadınların medyada yer alışı (konu olarak kadınlar), medya sektörüne çalışanlar olarak katılımı ve tüketicileri olarak medyaya erişimi inceleniyor. Raporda ayrıca 2008’e kadar uygulanan politikaların genel özeti ile 2008-2013 yılları arasında Medyada toplumsal cinsiyet eşitliğine […]

UNESCO

2014

İngilizce

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO ve Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Derneği’nin IAMCR, Medya ve Cinsiyet Eşitliği Küresel İttifakı GAMAG için hazırlanan çalışma.