Etiketler: ceid

CEİD

2021

Türkçe

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği, “Göstergeler Aracılığıyla Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hak Temelli İzleme Kılavuzu”nu yayınladı. Çalışma, toplumsal cinsiyete duyarlı veri temelli bir izlemede kullanılabilecek göstergelerin nasıl üretildiğine ilişkin bilgi sunuyor ve göstergelere ilişkin örnekler içeriyor. Kılavuz hak temelli izlemenin toplumsal cinsiyet ile ilişkisinin kurulması ve göstergelerin nasıl ve hangi veri kaynaklarından elde edileceğine dair bilgi sunmayı […]

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Ağustos 2021

Türkçe

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği Avrupa Konseyi’nin hazırladığı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etmek: Destek Hizmetlerinin Minimum Standartları” kitabını Türkçeleştirdi. Kitapta toplumsal cinsiyet temelli şiddetle karşılaşan kişilere hizmet sunumunda standartları oluştururken belirlenecek kapsayıcı ilkeleri, yasal olarak bağlayıcılığı olan ve olmayan uluslararası yükümlülükler aktarılıyor. Kitap, üye ülkelerin şiddetle mücadele ederken alabilecekleri tedbirler üzerine bir yol haritası çiziyor. Bu […]

Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi

2021

Türkçe

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporu, CEİD tarafından yayınlanan tematik izleme raporlarına ve izleme göstergelerine dayanarak hazırlanıyor. Rapor Türkiye’de 2019-2020 yılları arasında gerçekleşen önemli gelişmelere ulusal ve uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeyi amaçlıyor. Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi (CEİD) tarafından daha önce yayınlanmış olan 16 tematik alan izlemesinin önemli, ortak ve zaman içinde izlenmeye değer konuları kapsayan […]